Wtorek, 5 grudnia 2023. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Mieszkańcy dyskutowali na temat projektu planu zagospodarowania fragmentu centrum miasta

2021-02-17 14:38:33 (ost. akt: 2021-02-17 14:42:15)
Pani Maria Kiełb-Stańczuk, autorka projektu planu zagospodarowania

Pani Maria Kiełb-Stańczuk, autorka projektu planu zagospodarowania

16 lutego br. w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami dla fragmentu Centrum Miasta Malborka. W spotkaniu można było uczestniczyć osobiście lub online.

Po przywitaniu gości przez burmistrza Marka Charzewskiego głos zabrała autorka projektu planu Pani Maria Kiełb-Stańczuk z firmy "DOM Biuro Urbanistyczne Kiełb-Stańczuk, Jaszczuk-Skolimowska" Spółka jawna, która przybliżyła wypracowane przez dwa lata założenia dokumentu. Po szczegółowej prezentacji do dyskusji włączyli się uczestnicy spotkania zgłaszając swoje wnioski i uwagi.

Projekt był konsultowany wielokrotnie z zainteresowanymi stronami, opiniowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Po przeanalizowaniu możliwości uwzględnienia uwag zgłoszonych na wczorajszym spotkaniu, kolejnym krokiem będzie poddanie projektu mpzp dla wskazanego obszaru pod głosowanie Rady Miasta Malborka.

Wnioski i uwagi do projektu planu można składać do Burmistrza Miasta Malborka poprzez biuro podawcze lub mailowo na adres e.suchcicka@um.malbork.pl do 8 marca 2021r.