Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Konkurs ofert Zarządu Województwa Pomorskiego na promowanie aktywności seniorów

2021-02-15 11:54:22 (ost. akt: 2021-02-15 12:13:28)
Zdjęcie przedstawia zwiedzających seniorów w maseczkach.

Zdjęcie przedstawia zwiedzających seniorów w maseczkach.

Autor zdjęcia: Fot. canva.com

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów". Celem realizacji zadania jest wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym wzmacniające kompetencje oraz aktywność społeczną seniorów, promujące starzenie się w dobrym zdrowiu, prowadzące do przeciwdziałania poczucia osamotnienia i bezradności osób starszych, w szczególności mając na uwadze ograniczenia związane z zagrożeniami np. COVID-19.

Na realizację zadania w roku 2021 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 100 000 zł, przy czym wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl - od 15 lutego 2021 r. do 15 marca 2021 r. do godz. 15.45 oraz w formie papierowej - do 16 marca 2021 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowych informacji udziela pani Iwona Olczak, tel. 58 32 68 725, i.olczak@pomorskie.eu.

Wszelkie informacje oraz druki do pobrania znajdują się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

informacja: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego