Czwartek, 18 sierpnia 2022. Imieniny Bogusława, Bronisława, Ilony

Malborskie Forum Pomocowe

2017-02-22 10:31:44 (ost. akt: 2017-02-22 10:53:00)

Stowarzyszenie Malborskie Forum Pomocowe zaprasza na kolejne spotkanie Forum wraz Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku wszystkich zainteresowanych pomocą, współpracą i wspólnym rozwiązywaniem problemów w środowisku na kolejną edycję Malborskiego Forum Pomocowego

które odbędzie się
28 lutego (wtorek) 2017 w sali konferencyjnej Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą przy ul. Tadeusza Kościuszki 54. Początek od godz. 16.00 – 19.00

Temat spotkania:
CZAS NA SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Malborskie Forum Pomocowe to bezpłatne i otwarte spotkanie dla wszystkich, bez względu na wiek, poziom wykształcenia czy światopogląd. Również wszyscy zaproszeni i występujący eksperci mówcy i moderatorzy z założenia są wyczuleni na posługiwanie się komunikatywnym, a więc maksymalnie prostym językiem, zrozumiałym dla ogółu uczestników. Tym bardziej, że jednym z głównych celów, jakie sobie założyliśmy, jest doinformowanie każdego uczestnika poprzez bezpośredni kontakt ze specjalistą.

Ponieważ stawiamy na otwartość, nie planujemy tworzenia żadnych list obecności czy zbierania jakichkolwiek innych danych od osób, które są uczestnikami Forum. Jako organizatorzy podkreślamy również, że żadna z organizacji czy instytucji nie ma do tego prawa podczas przygotowywanego przez nas spotkania. To nasze jednoznaczne stanowisko wobec sygnalizowanych obaw, czy nie gromadzimy danych o uczestnikach.

Podczas najbliższego spotkania chcemy dokładnie omówić bardzo ważny temat, jakim są mity i prawdy związane z założeniem spółdzielni socjalnych i innymi możliwymi działaniami w obrębie ekonomii społecznej, a także opłacalnością, realiami i poziomem zaawansowania tworzeniem takich podmiotów w naszej części kraju. Postaramy się także przybliżyć, kto stoi za właściwym rozwojem spółdzielni socjalnych w naszych środowiskach i w naszym województwie. Właśnie dlatego zaprosiliśmy specjalistów, którzy na co dzień mają do czynienia z działaniami i tym obszarem ekonomii społecznej.

Chcemy zaprezentować osoby odpowiedzialne za tworzenie odpowiedniego klimatu społecznego oraz te zaangażowane, które się podjęły merytorycznego wsparcia konkretnych działań m.in. w tym obszarze ekonomii.

Na naszej liście gości są m.in. przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych instytucji publicznych z województwa pomorskiego. Zaprosiliśmy urzędników, przedstawicieli organizacji pracujących od lat w tym obszarze (m.in. „Dobra Robota”). Zaprosiliśmy dziennikarzy, prosząc o zadawanie konkretnych pytań prelegentom oraz prosząc o jak najskuteczniejszą pomoc w rozpropagowaniu wniosków, pomysłów i fachowych opinii na powyższe tematy.

Ponieważ zakładamy, że zainteresowanych problematyką spółdzielni socjalnych może być wielu, zakładamy, będziemy się również w ich imieniu domagać konkretów, prostych wskazówek, transparentnego prezentowania dotychczas podjętych działań i jednoznacznych deklaracji co do przyszłości i możliwości faktycznego rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

Ponieważ od początku przy okazji zwoływania naszego Forum stawiamy na międzysektorową współpracę, zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów, pastorów, księży Kościołów różnych denominacji, przedstawicieli zainteresowanych problematyką urzędników, przedstawicieli różnych instytucji miasta, powiatu i całego regionu. Ideą Forum jest możliwość wzajemnego poznania, nawiązania kontaktów, bezpośrednich pytań i przedstawienia istotnych dla lokalnych społeczności problemów.

Moderatorami obecnego Malborskiego Forum Pomocowego wprawiona w poprzednich spotkaniach Dorota Ardziejewska (Kościół Boży w Chrystusie – zbór Syloe w Malborku) oraz Krzysztof Hajbowicz, twórca Forum (Lokalna Gazeta Obywatelska, Stowarzyszenie Malborskie Forum Pomocowe).
© Stowarzyszenie MFP

Program
● O nowo powstałym Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Malborku opowie Piotr Puchalski, prawnik z tego ośrodka.
● O działaniach Coffee House w Sztumie opowiedzą liderzy Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge w Malborku.
● O możliwościach i szansach programu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa” opowiedzą jego realizatorzy, przedstawiciele MGOPS Sztum, oraz MOPS Malbork.
● Tematem wiodącym będą wybrane zagadnienia ekonomii społecznej, głównie urealnienie wiedzy na temat stanu zasobów środowiska do rozwoju ekonomii zaprezentowane przez ekspertów ds. ekonomii społecznej i animatorów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, obecnych od wielu lat w naszym środowisku i znających problemy.\
● Będzie mowa o potrzebach i barierach podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych, o ścieżkach ekonomizacji NGO i konkretnych instytucjonalnych możliwościach wsparcia. Tymi tematami zajmą się Agnieszka Chomiuk i Jerzy Boczoń.
● Będzie też czas na konferencje prasową - poprowadzi ją Dorota Ardziejewska.
● Po konferencji prasowej proponujemy przerwę kawową na wymianę informacji, wizytówek, spostrzeżeń, nawiązywanie kontaktów, etc.
Pozostała część zdominują animatorzy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, którzy zadeklarowali pracę w zespołach metodą open space. Każda grupa, dokumentując swoją pracę, na koniec zaproponuje konkretne zamierzenie na przyszłość (kartki z zasadami open space i wyborem tematów otrzymają uczestnicy).
W Forum zadeklarowali udział przedstawiciele władz samorządowych, m.in. burmistrz Marek Charzewski i wiceburmistrz Jan Tadeusz Wilk z Malborka, wiceburmistrz Tomasz Sikora z Gniewa oraz urzędnicy instytucji powiatowych PUP, PCPR, również z województwa. Przedstawiciele organizacji i instytucji miejskich ze Sztumu, Gniewa, Malborka, liderzy kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorcy, etc.

Krzysztof Hajbowicz
blog Lokalna Gazeta Obywatelska


Kontakt w sprawach związanych z Forum:
e-mail - gazeta-obywatelska@wp.pl
nr tel. - 695 776 898


http://m.82-200.pl/2017/02/orig/plakat-3-forum-628.jpg