Niedziela, 21 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Urząd zaprasza do udziału w dyskusji na temat planu zagospodarowania Centrum Miasta Malborka

2021-02-11 09:13:54 (ost. akt: 2021-02-11 09:14:24)
widok Malborka z lotu ptaka z zaznaczonym obszarem objętym planem

widok Malborka z lotu ptaka z zaznaczonym obszarem objętym planem

16 lutego br. o godzinie 12.00 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami dla fragmentu Centrum Miasta Malborka. W dyskusji można będzie uczestniczyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Malborka bądź on-line i zadawać pytania na czacie. Osoby, które przybędą do Urzędu, będą musiały poddać się badaniu temperatury ciała oraz odkazić dłonie. Obowiązuje również obowiązek noszenia maseczki ochronnej.

Link do wideokonferencji poniżej:
https://zoom.us/j/99970741107?pwd=emE1YndQYk9yNitjZGhYcmdSdmxmUT09

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Malborka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2021 r. Pisma należy kierować na adres Urzędu Miasta w Malborku, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork lub w postaci elektronicznej na adres mailowy: e.suchcicka@um.malbork.pl