środa, 22 maja 2024. Imieniny Emila, Neleny, Romy

ZUS: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

2021-02-02 09:14:54 (ost. akt: 2021-02-02 09:36:13)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie można skorzystać do 14 lutego. Przysługuje on opiekunom dzieci do 8 roku życia oraz starszych, jeśli mają one odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko oraz gdy te placówki nie są w stanie zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania przez COVID-19. Przysługuje także wtedy, gdy z powodu COVID dzieckiem nie może zaopiekować opiekun dzienny lub niania, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest na opiekę nad dziećmi do 8 roku życia. Świadczenie przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, w przypadku umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności oraz do 24 lat, jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą wykonywać pracy, bo muszą zapewnić swoim podopiecznym opiekę w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszczają.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki, które jest jednocześnie wnioskiem o wypłatę zasiłku należy złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy czy zleceniodawcy. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć oświadczenie w ZUS. Można to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych.
Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni „opiekuńczego” przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Należy jednak pamiętać, że świadczenie nie przysługuje jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.