środa, 1 lutego 2023. Imieniny Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego

Trwa nabór na rachmistrzów spisowych!

2021-01-26 10:11:07 (ost. akt: 2021-02-09 10:09:50)
Narodowy Spis Powszechny - grafika akcji

Narodowy Spis Powszechny - grafika akcji

Burmistrz Marek Charzewski - Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Malbork ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 16 lutego 2021.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty do pobrania:
- ogłoszenie o naborze
- formularz do pobrania - oferta kandydata na rachmistrza spisowego
- regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021

http://m.82-200.pl/2021/01/orig/plakatspis-6807.jpg