Poniedziałek, 20 maja 2024. Imieniny Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Uczniowie II LO w wojewódzkim etapie "Zdolni z Pomorza"

2021-01-19 14:42:40 (ost. akt: 2021-01-19 15:02:06)
logotyp olimpiady Zdolni z Pomorza

logotyp olimpiady Zdolni z Pomorza

W konkursie organizowanym przez kuratora oświaty i pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomorskiej Ligii Zadaniowej 2020/2021 Zdolni z Pomorza w kategorii kompetencje społeczne z 117 osób przystępujących do etapu powiatowego 51 uczniów zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Spośród 20 uczniów II LO aż 9 osób podejmie wyzwanie w dalszych zmaganiach konkursowych na etapie wojewódzkim. Zakres wymagań w II etapie- powiatowym miał formę testu i obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawach programowych z przedmiotów: historia, WOS, język polski na poziomie rozszerzonym.

Do grona wyróżnionych osób zaliczamy: Natalię Błądek, która uzyskała 3 miejsce i tytuł laureata etapu powiatowego, a także Sandrę Skoneczną, Julię Kornacką, Sebastiana Kloskowskiego i Justynę Stec, które uzyskały tytuły finalistów etapu powiatowego. Do grona zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zaliczamy też :Nikolę Furmańską, Mateusza Jędrzejewskiego, Natalię Nowakowską i Karolinę Wochna.
Cieszymy się, gdyż po raz pierwszy udało się tak licznej grupie awansować na ostatni szczebel.

Nauczycielkami przygotowującymi młodzież są Anna Jaszkowska i Magdalena Blum- Olęcka. Kolejny etap obejmuje zakres wymagań, rozszerzony o dodatkowe treści, zgodnie z regulaminem konkursu PLZ Zdolni z Pomorza.
Serdecznie Gratulujemy i Trzymamy Kciuki
Opr. AJ