Sobota, 3 czerwca 2023. Imieniny Anatola, Leszka, Tamary

1 marca rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2018

2017-02-21 13:32:59 (ost. akt: 2017-02-24 09:07:03)

Od 1 do 31 marca br. mieszkańcy Malborka będą mogli składać wnioski z zadaniami, które chcieliby ująć w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok. Na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 zaplanowane jest ponownie 500 tys. zł, jednak tym razem środki BO zostaną podzielone na:

- Projekty Duże – limit środków finansowych w wysokości 80% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski
i
- Projekty Małe – limit środków finansowych w wysokości 20% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski

Ograniczone zostaną także wartości jednego projektu do kwot: 200.000 zł na Projekt Duży i 25.000 zł na Projekt Mały.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Malborka zameldowani na pobyt stały lub czasowy, którzy do dnia rozpoczęcia konsultacji tj. na dzień 1 marca 2017 r. ukończyli 16 lat.

Formularz wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Miasta Malborka dostępny będzie na wyodrębnionej stronie internetowej w formie formularza elektronicznego do wypełnienia (platforma do elektronicznego składania wniosków będzie dostępna na stronie od 1 marca br.) lub w formie do pobrania, edycji i wydruku jak również w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Malborka w Biurze Obsługi Interesanta na parterze.

Od początku kwietnia do połowy sierpnia br. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikuje zgłoszone projekty pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym tj. praktycznej możliwości realizacji wniosków ze względu na planowane zadania gminy, gospodarność, a także możliwości finansowe i techniczne.

Mieszkańcom, których projekty zostaną odrzucone, przysługiwać będzie prawo odwołania się od wyników analizy. Odwołanie powinno zostać złożone w terminie 7 dni od dnia publikacji listy propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na stronie internetowej.

Dwa ostatnie tygodnie sierpnia (16-31.08) przeznaczone będą na spotkania z mieszkańcami i przedstawienie zgłaszanych projektów, które pojawią się również na stronie internetowej poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu w Malborku.

Głosować nad propozycjami zadań będziemy od 1 do 30 września 2017 r. Łącznie będzie można oddać maksymalnie 5 głosów na Projekty Małe i Duże.

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 znajdą Państwo na nowej stronie poświęconej BO: www.malbork.budzet-obywatelski.org.


	http://m.82-200.pl/2017/02/orig/plakat-500-635.jpg