Sobota, 1 października 2022. Imieniny Heloizy, Igora, Remigiusza

Dodatkowe postojowe m.in. dla przedstawicieli kultury

2021-01-18 08:51:58 (ost. akt: 2021-01-18 08:52:12)

Od 15 stycznia twórcy, artyści oraz technicy wspomagający kulturę, a także wykonujący usługi w zakresie architektury, architektury wnętrz, czy architektury krajobrazu, którzy wykonują umowy cywilnoprawne mogą wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe.

Na podstawie Tarczy Antykryzysowej 6.0, od 15 stycznia prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego otrzymała kolejna grupa osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Ze świadczenia skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów).

Aby otrzymać świadczenie należy uzyskać przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury. Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. nie może pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej).

Przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli w grudniu 2020 r. oraz styczniu i lutym 2021 r. kwoty 15 506,79 zł.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-CD6) można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Najpóźniej wniosek musi trafić do ZUS w ciągu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii.