Wtorek, 21 maja 2024. Imieniny Jana, Moniki, Wiktora

Kolejne spotkanie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Malborka

2017-02-20 13:28:50 (ost. akt: 2017-02-24 08:56:00)

15 lutego 2017 r. odbyło się kolejne, w tym roku spotkanie Członków Rady Gospodarczej z udziałem Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego oraz zaproszonych gości w osobach pani Małgorzaty Zemlik - Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Malborku oraz lokalnych przedsiębiorców zaangażowanych w procedowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Tematami spotkania było omówienie propozycji uruchomienia komunikacji miejskiej w strefie przemysłowej w Malborku oraz przedstawienie aktualnego etapu procedowania MPZP w Malborku.

Dzięki staraniom Rady Gospodarczej oraz przedsiębiorców funkcjonujących w strefie przemysłowej, władze miasta w roku 2016 zabezpieczyły środki na położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Zamiarem tego zadania było nie tylko podniesienie jakości drogi dojazdowej, ale także wprowadzenie tam komunikacji miejskiej dla pracowników zatrudnionych w tamtejszych firmach.

Pani Małgorzata Zemlik Dyrektor MZK w Malborku przedstawiła możliwości uruchomienia linii autobusowej, aby przedsiębiorcy mogli dopasować częstotliwość kursów oraz godziny dojazdów autobusu. Wstępnie zadeklarowano przejazdy dla ponad 80 pracowników zainteresowanych korzystaniem z tej formy komunikacji. Do 23 lutego należy złożyć przygotowane prze MZK ankiety z wyszczególnieniem zmian oraz godzin pracy w firmach. Po pełnej weryfikacji otrzymanych informacji ostatecznie zostaną ustalone godziny kursów z głównego miejsca wyjazdu jakim będzie dworzec PKP. W ten sposób zostanie ułatwiony dojazd do strefy nie tylko dla pracowników strefy, ale również innych firm znajdujących się w tym obszarze.

Z tej linii będą mogli również korzystać mieszkańcy Malborka. Miesięczny koszt biletu za przejazd obowiązywać będzie wg cennika komunikacji miejskiej na terenie miasta Malborka. Trasa przejazdu dotyczyć będzie ulic Szopena, Toruńskiej, Dalekiej w dniach od poniedziałku do piątku. Uruchomienie linii autobusowej to również utworzenie dodatkowo 3 przystanków w strefie przemysłowej przy: 1. ADM Polska S.A. 2. Pemalux S.A. oraz 3.Fabryce Okien PCV i ALU Forest.
Przy okazji dyskusji dotyczącej komunikacji rozważano także na temat możliwości uruchomienia w sezonie letnim linii autobusowej do Krynicy Morskiej.

Aktualnie ważnym tematem dla przedsiębiorców jest procedowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Pani Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Naczelnik wydziału Rozwoju Gospodarczego przedstawiła etapy i terminy zakończenia procedowania planów. Burmistrz Marek Charzewski, odpowiadając na pytania zebranych, zwrócił uwagę na indywidualne podejście procedujących do 35 złożonych wniosków. Planowany czas zakończenia został przesunięty ze względu na większe uspołecznienie całego procesu m.in. spotkania z mieszkańcami, aktywne zaangażowanie przedsiębiorców, większą intensywność działań. Należy również pamiętać o charakterze zabytkowym miasta Malborka. Sugerowano także, aby nie stosować wysokiego poziomu uszczegółowienia planów. Wprowadzane zmiany w planach będą miały wpływ na powstawanie nowych inwestycji oraz reinwestycji. Tak ważne dokumenty powinny na wiele lat zabezpieczyć bezproblemowe stosowanie zawartych w nich zapisów.

W wolnych wnioskach, jednym z tematów rozmowy była koncepcja miasta w przyszłości oraz połączenie miasta Malborka z gminą Malbork w celu zwiększenia możliwości rozwoju poprzez dodatkowe pozyskanie gruntów o powierzchni powyżej 20 ha. Rozmawiano także o miejscach parkingowych, mieszkalnictwie wielorodzinnym poza centrum miasta, promocji budownictwa i rozwoju turystyki.

informacja: Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta Malborka