Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Nabór do projektu na zakładanie działalności gospodarczej

2017-02-20 13:02:49 (ost. akt: 2017-02-20 13:18:44)

Malborska firma PPH Rarytas s.j. ogłosiła nabór do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu - wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”, realizowanego w ramach Działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po złożeniu biznesplanu i jego pozytywnej ocenie uczestnik otrzyma: 23 372 zł bezzwrotnej dotacji na niezbędne zakupy dla nowo założonej działalności oraz 1200 zł wsparcia finansowego przez 6 miesięcy.

Projekt skierowany jest do mieszkańców 17 obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej z powiatów:

Powiat kwidzyński: Gardeja gmina wiejska, Kwidzyn - gmina wiejska, Prabuty - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Ryjewo - gmina wiejska, Sadlinki - gmina wiejska.
Powiat malborski: Stare Pole - gmina wiejska, Nowy Staw - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Miłoradz - gmina wiejska, Lichnowy - gmina wiejska, Malbork - gmina wiejska.
Powiat nowodworski: Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Ostaszewo - gmina wiejska.
Powiat sztumski: Sztum - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Stary Targ - gmina wiejska, Stary Dzierzgoń - gmina wiejska, Mikołajki Pomorskie - gmina wiejska, Dzierzgoń - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Równocześnie trzeba spełniać następujące warunki:
- mieć ukończone 30 lat
- być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy
- zamieszkiwać na terenie gmin wskazanych powyżej Istotne: zamieszkiwać a nie być zameldowanym.
- przez 12 miesięcy wstecz, przed przystąpieniem do projektu nie można było prowadzić działalności gospodarczej. Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest momentem przystąpienia do projektu.

Dodatkowo trzeba spełnić 1 z 5 warunków:
- być osobą powyżej 50 roku życia,
albo
- być osobą długotrwale bezrobotną – i tu nie jest wymagany czas zarejestrowania w PUP, tylko czas pozostawania bez pracy,
albo
- być osobą z niepełnosprawnościami,
albo
- być osobą o niskich kwalifikacjach (co najwyżej wykształcenie średnie),
albo
- być kobietą.

Uczestnik projektu otrzyma następujące wsparcie:
- szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
- doradztwo grupowe z zakresu pisania biznesplanu
- doradztwo indywidualne z zakresu pisania biznesplanu

Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony www.akademia-nauczania.pl zakładka fundusze UE i złożyć je w jednym następujących biur:

Biuro projektu
Głowackiego 111, 82-200 Malbork

Żuławska Lokalna Grupa Działania
Plac Wolności 1
82-100 Nowy Dwór Gdański

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla"
Wojska Polskiego 3
82-440 Dzierzgoń

Stowarzyszenie "Nadwiślański Klaster Energii Odnawialnej”
Baldram 9a
82-500 Baldram

informacja: PPH Rarytas