Czwartek, 20 czerwca 2024. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Kto skorzysta z Tarczy 6.0 ?

2020-12-28 10:24:48 (ost. akt: 2020-12-28 10:24:38)

Kolejne zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe – to wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kierowane do branż wskazanych w najnowszej Tarczy Antykryzysowej. O zwolnienie z opłacania składek można wnioskować od już 30 grudnia, inne formy wsparcia wejdą w życie nieco później.

Przedsiębiorcy z branż oznaczonych ponad 40 kodami PKD uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Ulga ta dotyczy m.in. handlu, gastronomii, pozaszkolnych form edukacji, obiektów kultury i sportu, czy fizjoterapeutów. Jednym z warunków jest spadek przychodu o co najmniej 40% w listopadzie 2020 r. w porównaniu do listopada 2019 r. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski od 30 grudnia do końca stycznia 2021 r. Muszą jednak pamiętać, że do końca 2020 r. powinni dostarczyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe.

Tarcza 6.0 zwalnia też kolejne branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w porównaniu do tego samego miesiąca w roku 2019. Od 30 grudnia do 15 stycznia wnioski w tej sprawie będą mogły składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. Planowana jest nowelizacja przepisów, która wskaże termin na złożenie takiego wniosku dla innych branż, które zostały ujęte w ustawie, lecz termin na złożenie wniosku upłynął im 30 listopada.

Zwolnienie obejmuje także składki opłacone. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Więcej przedsiębiorców skorzysta z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek przychodu o co najmniej 75%. Przedsiębiorcy z tych branż mogą składać wnioski już od 16 grudnia.

Od 30 grudnia ZUS zacznie przyjmować wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców, według kodów PKD działalności wymienionego w ustawie. W większości są te same rodzaje działalności, które skorzystają ze zwolnienia składek listopadowych. Dodatkowe postojowe będzie im przysługiwało jeden raz. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku lub listopadzie o co najmniej 40% w stosunku do analogicznego miesiąca sprzed roku.
Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną także osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Dotyczy to umów zawartych do 15 grudnia 2020 r. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe będą mogli składać od 15 stycznia.

Osoby, które wykonują umowy zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń. Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca 2021 r. i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 r. Ze zwolnienia można skorzystać, jeśli łączny przychód ze zleceń w miesiącu przed złożeniem wniosku nie przekraczał przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Zleceniobiorca nie może też podlegać ubezpieczeniom z innego tytułu niż umowa zlecenia. Wnioski będzie można składać do ZUS w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy, najwcześniej od 1 stycznia. O złożeniu wniosku trzeba też poinformować zleceniodawcę. Składki nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale zachowa on prawo do bezpłatnej opieki medycznej.
Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia, kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl