Czwartek, 22 lutego 2024. Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora

Korzystna emerytura dla osób z rocznika 1953

2020-12-21 09:03:40 (ost. akt: 2020-12-21 09:03:23)

Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w roku 1953, mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. Czas na złożenie wniosku upływa 11 stycznia 2021 r. Osobom, które już mają przyznaną emeryturę powszechną po emeryturze wcześniejszej, ZUS sam przeliczy świadczenie.

W lipcu weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 r. Wprowadza ona możliwość korzystnego obliczenia emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Przepis dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Dla osób z tego rocznika, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 r. zmienił się sposób obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej, była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma. A to otwiera furtkę do wyższego świadczenia.

Osoba, która nadal pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, może o nią wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli zrobi to do 11 stycznia 2021 roku, to ZUS wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach. Do złożenia wniosku służy standardowy formularz o symbolu EMP. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca w którym został złożony wniosek.

Osoba, która już ma przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze nie musi nic robić. Po 11 stycznia 2021 r. Zakład przeliczy jej świadczenie z urzędu i poinformuje o nowej wysokości. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego Zakład podjął wypłatę emerytury powszechnej. Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to świadczenie w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata.

Jeśli przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to Zakład wypłaci też wyrównanie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl.