Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Ryszard Siekierski odszedł na wieczną wartę

2020-12-17 14:04:31 (ost. akt: 2020-12-17 15:45:17)
Ryszard Siekierski podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości

Ryszard Siekierski podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dzisiejszego poranka (17.12) na wieczną wartę odszedł druh harcmistrz Ryszard Siekierski. W latach 2014-1018 pełnił funkcję radnego Rady Miasta Malborka, był również wieloletnim nauczycielem i wicedyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Malborku.

Swoją postawą zawsze dawał przykład, jak pięknie realizować w życiu harcerskie ideały i postępować zgodnie z Prawem Harcerskim. Zapamiętamy go jako osobę angażującą się w sprawy szkoły, miasta, harcerzy. Z mnóstwem pomysłów, zawsze chętny do niesienia pomocy i wsparcia, zawsze mający dla każdego dobre słowo, pełen humoru i życzliwości.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Burmistrz Miasta Malborka
Marek Charzewski

Przewodniczący Rady Miasta Malborka
Paweł Dziwosz wraz z Radnymi


Ryszard Siekierski urodził się 7 lutego 1949 roku w Ząbrowie. Do malborka przeprowadził się w roku 1970, ukończył Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie. Wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół technicznych w Malborku, w latach 1992-2006 był wicedyrektorem tejże placówki.

Do harcerstwa wstąpił w 1966 roku składając przyrzeczenie harcerskie na obozie w Papierni. Zobowiązanie instruktorskie złożył 31 grudnia 1972 r. na zimowisku we Fromborku, otrzymując stopień organizatora. Kolejne stopnie instruktorskie otrzymał w latach: 1973 – przewodnika, 1975 – podharcmistrza, 1982 – harcmistrza.

W roku 1978 założył 24 Harcerską Drużynę Łączności, którą prowadził do 1985 roku. W latach 1984-1989 był szczepowym w Szczepie Harcerskim przy Zespole Szkół Zawodowych w Malborku. Przez wiele lat 24 DHŁ należała do najaktywniejszych drużyn w chorągwi elbląskiej.

W latach 1993-2007 Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich.
Przez dwie kadencje, w latach 2007-2015 pełnił funkcję komendanta Hufca ZHP w Malborku. W obecnej kadencji Komendy był Przewodniczącym Komisji Stopni Instruktorskich oraz opiekunem Harcerskiego Klubu Łączności SP2ZFT.

Będąc instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego organizował i uczestniczył w licznych biwakach i obozach pod namiotami. Został wyróżniony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Jeden z pomysłodawców ustawienia Obelisku ZHP w Malborku.

Ryszard Siekierski był też zaangażowany w życie miasta, pełniąc funkcję radnego Rady Miasta Malborka.