Poniedziałek, 17 czerwca 2024. Imieniny Laury, Leszka, Marcjana

Dla kogo 100% chorobowego za niezdolność do pracy, kwarantannę i izolację?

2020-12-14 08:23:59 (ost. akt: 2020-12-14 08:24:05)

Ubezpieczeni, których niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła po zetknięciu z Covid-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych mają prawo do zasiłku chorobowego na preferencyjnych zasadach. Dotyczy to osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych (zarówno pracowników medycznych, jak i niemedycznych), jednostkach pomocy społecznej oraz członków ochotniczej straży pożarnej.

Nowe przepisy umożliwiają wyrównanie zasiłku chorobowego za okres od 5 września do wysokości 100 proc. podstawy wymiaru osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych oraz członkom ochotniczej straży pożarnej. Pracownicy jednostek pomocy społecznej, które świadcząc usługi całodobowo, noclegowni oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku otrzymają wyrównanie od 29 listopada.
Przeliczenie zasiłku możliwe jest na wniosek. Jeśli zasiłki wypłaca pracodawca lub zleceniodawca, to wniosek należy złożyć do niego. Osoba prowadząca własną firmę powinna to zrobić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
Zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru, przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo (np. pracownikom) jak i dobrowolnie (np. zleceniobiorcom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą).

Aby otrzymać podwyższony zasiłek, osoba zatrudniona w podmiocie leczniczym lub w jednostce pomocy społecznej, która otrzymała zwolnienie lekarskie w związku z COVID-19 powinna złożyć oświadczenie, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19. Strażak ochotnik składa natomiast oświadczenie, że niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja jest spowodowana COVID-19 i powstała w związku z wykonywaniem zadań członka OSP.

Szczegółowe informacje na temat zasad dotyczących ustalania prawa do zasiłku chorobowego na preferencyjnych warunkach dla zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jednostkach pomocy społecznej i członków ochotniczej straży pożarnej znajdują się na stronie zus.pl. Tam można znaleźć również wzór oświadczenia.