Sobota, 20 lipca 2024. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Wykonawca rewitalizacji historycznego śródmieścia wybrany

2020-12-01 09:17:40 (ost. akt: 2023-02-10 11:10:35)

Urząd Miasta informuje o wyborze wykonawcy zadania: Rewitalizacja Historycznego Śródmieścia Miasta Malborka w ramach, którego swoje oblicze zmieni skwer przy ulicy Reymonta oraz zagospodarowane zostaną przestrzenie podwórek w kwartale ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta i Sikorskiego w Malborku.

Wykonawcą zadania została firma HYDRO-MAG sp. z o.o. Garcza.
- Część 1 – 499.999,99 zł brutto z okresem gwarancyjnym 60 m-cy,
- Część 2 – 749.999,99 zł brutto z okresem gwarancyjnym 60 m-cy,

ZAKRES PRAC:
Część 1 – Rewaloryzacja skweru przy ul. Reymonta w Malborku.
1. Rozbiórki: rozebranie istniejącego chodnika (19,62m2), podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm (216,24m2), krawężników na ławie betonowej (210,7m), płyt żelbetowych ażurowych do 1m2 (27,3m2),
2. Wykonanie nawierzchni:
- Ścieżki pieszo-rowerowe o nawierzchni mineralno-żywicznej o powierzchni 191,5 m2 i żwirowej o powierzchni 116,9 m2 w kolorze piaskowym na warstwach podbudowy,
- plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w kolorze zielonym o powierzchni 26,2 m2 oraz nawierzchni z piasku grubości 30 cm na powierzchni 33,6 m2,
- nawierzchnie z płyt granitowych 60x20 cm grubości 6 cm o powierzchni 55,4 m2 oraz z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie piaskowej i tłuczniowej,
3. Renowacja istniejących ławek dla młodzieży i tablicy informacyjnej – renowacja istniejących ławek, stolika do szachów oraz tablicy informacyjnej, wymiana drewnianych siedzisk ławek na nowe z drewna akacjowego, malowanie elementów betonowych na kolor RAL 7016,
4. Budowa placu zabaw dla dzieci – m.in. 3 urządzenia trwale związane z gruntem poprzez fundamentowanie, ślizgawka, bujak, stolik do piaskownicy umożliwiający dojazd dzieciom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich,
5. Budowa siłowni plenerowej – 4 urządzenia orbitrek, koła tai-chi, poręcz równoległa, prasa ręczna przystosowana do ćwiczeń przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich,
6. Montaż elementów małej architektury – tablica informacyjna 1 szt, ławki 10 szt, krzesła 4 szt, stoły 4 szt, kosze na śmieci 3 szt, kosze na psie odchody 2 szt, stojak rowerowy, pergole drewniane,
7. Oświetlenie terenu – linia kablowa YAKXS 4x25 długości 168 m z 4 latarniami parkowymi wys. 4 m z oprawami LED o mocy 27W. Słupy stalowe ocynkowane o przekroju okrągłym malowane proszkowo na kolor grafitowy, ustawione na fundamentach betonowych zabezpieczonych w całości masą gruntującą asfaltowo-kauczukową. Ponadto oświetlenie z opraw dekoracyjnych LED, podwieszonych w pergolach w ilości 4 szt o mocy 8W każda.
8. System telewizji dozorowej CCTV – 3 kamery zewnętrzne kolorowe, zamontowane na słupach oświetleniowych, z okablowaniem FTP kat. 6 przystosowanym do układania w ziemi, pomiędzy szafą a słupami w kanalizacji teletechnicznej z rur RHDPE 110/6,3 ze studniami teletechnicznymi w miejscach rozgałęzień.
9. Nasadzenia zieleni – w ramach robót zieleni przewiduje się nasadzenie krzewów ozdobnych i żywopłotowych stanowiących zieleń buforową, obsianie łąki kwietnej oraz wykonaniem trawników na powierzchni 1 171,2 m2.

Część 2 – Zagospodarowanie przestrzeni podwórek w kwartale ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta i Sikorskiego w Malborku z rozdziałem na kwartał I i kwartał II.
1. Rozbiórki: roboty rozbiórkowe w zakresie niezbędnym do realizacji zadania zostały już wykonane.
2. Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych:
- nawierzchnia drogi manewrowej z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na warstwach konstrukcyjnych o powierzchni 196,9 m2 z miejscami postojowymi o nawierzchni z krat trawnikowo-parkingowych typu eko-krata o powierzchni 177,1 m2 na warstwach podbudowy,
- plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w kolorze zielonym o powierzchni 15,3 m2 ograniczone obrzeżem bezpiecznym,
- nawierzchnie mineralne o powierzchni 462,9 m2,
- nawierzchnie żwirowe w ilości 334,0 m2,
- nawierzchnia z desek kompozytowych o powierzchni 79,2 m2 na konstrukcji nośnej wokół niecki retencyjnej wód deszczowych,
3. Budowa placu zabaw dla dzieci – m.in. zestaw zabawowy ze ślizgawką i ścianką wspinaczkową, pieńki do wspinania, piaskownica z palisady drewnianej ze stolikiem do piaskownicy umożliwiający dojazd dzieciom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich,
4. Budowa siłowni plenerowej – 3 urządzenia - wahadło, masażer, rower,
5. Montaż elementów małej architektury – tablice informacyjne 3 kpl, ławki parkowe z oparciem 16 szt, kosze na odpadki 11 szt, kosze na psie odchody 2 szt, ławy i stoły grillowe 6 kpl, utwardzone miejsce na grilla 1 szt, pergole drewniane2 kpl, stacja meteorologiczna 1 szt, budki i karmiki dla ptaków 3 szt, zadaszenie membranowe systemowe na słupach stalowych 1 kpl, ogrodzenie wybiegu dla psów wysokości 150 cm na cokole betonowym,
6. Oświetlenie terenu – linia kablowa YAKXS 4x25 długości 335 m z istniejącej sieci oświetlenia ulicznego z istniejącej latarni nr 103 przy ul. Sienkiewicza. 18 latarni parkowymi wys. 4 m z oprawami LED o mocy 19W. Słupy stalowe ocynkowane o przekroju okrągłym malowane proszkowo na kolor grafitowy, ustawione na fundamentach betonowych zabezpieczonych w całości masą gruntującą asfaltowo-kauczukową. Ponadto oświetlenie z opraw dekoracyjnych LED o mocy 8W, podwieszonych na słupach od S-103.1 do S-103.7 na lince nośnej. W kwartale II projektuje się słupy z solarnymi oprawami oświetleniowymi.
7. System telewizji dozorowej CCTV – 4 kamery zewnętrzne kolorowe, zamontowane na słupach oświetleniowych, z okablowaniem FTP kat. 6 długości 371 m przystosowanym do układania w ziemi, pomiędzy szafą a słupami w kanalizacji teletechnicznej z rur RHDPE 110/6,3 długości 142 m, ze studniami teletechnicznymi w miejscach rozgałęzień.
8. Nasadzenia zieleni – w ramach robót zieleni przewiduje się nasadzenie drzew – kasztanowiec pospolity 7 szt oraz krzewów ozdobnych – guzikowiec zachodni 131 szt, - wierzba purpurowa 68 szt, stanowiących zieleń buforową, obsianie łąki kwietnej oraz wykonaniem trawników na powierzchni 1 864 m2.

Prace realizowane są w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg