Czwartek, 25 lipca 2024. Imieniny Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

Można zgłaszać kandydatów do Nagrody „Baszty Maślankowej”

2020-11-27 09:31:15 (ost. akt: 2020-11-27 09:47:03)
na zdjęciu widać dwa rodzaje statuetek nagrdy

na zdjęciu widać dwa rodzaje statuetek nagrdy

Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Muzeum Zamkowe w Malborku zapraszają organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu malborskiego do udziału w konkursie o Nagrodę „Baszty Maślankowej”. Ideą konkursu jest docenienie wolontariuszy działających na rzecz lokalnego środowiska, wyróżnienie osób, organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm za ich społeczne zaangażowanie.

Nagrody będą przyznane przez niezależną Kapitułę, do której zostaną zaproszeni między innymi laureaci poprzednich edycji nagrody.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 13 grudnia 2020 roku. Nagrody przyznana zostaną w czterech kategoriach:

• Kategoria I: NGO
Nagroda zespołowa dla organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub instytucji za realizację akcji, programu, projektu na rzecz społeczności lokalnej (w różnych dziedzinach:
pomocy i opieki społecznej, promocji zdrowia, różnych form edukacji, kultury, sportu itd.)
lub/i za całokształt i aktywną działalność.

• Kategoria II: OSOBOWOŚĆ NGO
Nagroda indywidualna dla osoby szczególnie zaangażowanej w działalność na rzecz społeczności lokalnej i rozwój sektora pozarządowego.

• Kategoria III: MECENAT

Nagroda za wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego - nagroda zespołowa dla przedsiębiorstwa (firmy) za wsparcie akcji, programu, projektu realizowanego we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

• Kategoria IV: WOLONTARIUSZ
Nagroda dla szczególnie zaangażowanego wolontariusza.
Do nagrody można zgłosić swoją organizację / członka organizacji / wolontariusza lub / i nominować inną. Nominować można więcej niż jedną osobę lub organizację we wszystkich kategoriach, wymagane jest jednak wypełnienie oddzielnych wniosków dla każdej.

Ponadto istnieje możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień oraz nagród zgłoszonych i ufundowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje lub grupy zawodowe np. media, artyści itp. Warunkiem jest wypełnienie wniosku (wzory formularzy poniżej).

Więcej informacji można znaleźć na stronie os-blogspot.com oraz na oficjalnych stronach Miasta Malborka (www.urzad.malbork.pl) oraz Starostwa Powiatowego w Malborku (www.powiat.malbork.pl)

REGULAMIN KONKURSU


KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH W KONKURSIE O NAGRODĘ „BASZTY MAŚLANKOWEJ” W 2020 ROKU

WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY
- ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MIASTA MALBORKA I POWIATU MALBORSKIEGO W KATEGORII NGO (NAGRODA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/GRUPY NIEFORMALNEJ)

- ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MIASTA MALBORKA I POWIATU MALBORSKIEGO W KATEGORII OSOBOWOŚĆ NGO (NAGRODA INDYWIDUALNA)

- ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MIASTA MALBORKA I POWIATU MALBORSKIEGO W KATEGORII MECENAT (NAGRODA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA)

- ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MIASTA MALBORKA I POWIATU MALBORSKIEGO W KATEGORII WOLONTARIUSZ (NAGRODA INDYWIDUALNA)


- ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MIASTA MALBORKA I POWIATU MALBORSKIEGO W KATEGORII NAGRODY SPECJALNEJ

informacja i zdjęcie: Stowarzyszenie Oś