środa, 27 września 2023. Imieniny Damiana, Mirabeli, Wincentego

Porządek XXIX sesji Rady Miasta Malborka

2017-02-15 14:40:44 (ost. akt: 2017-02-15 14:42:47)

23 lutego 2017 r. godz. 11.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka odbędzie się XXIX sesja Rady Miasta Malborka. Podajemy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – I zmiana, ref. M. Pilarska – Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2017 rok – I zmiana, ref. M. Pilarska – Downar Skarbnik Miasta;
c) w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2017 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka, ref. M. Pilarska – Downar Skarbnik Miasta;
d) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta Malborka po roku 2016”
ref. Andrzej Karkowski – Specjalista ds. ochrony środowiska;
e) w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVII/271/2016 dotyczącej obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Miasto Malbork, ref. Burmistrz M. Charzewski/Grzegorz Lechman;
f) w sprawie umowy partnerskiej z miastem Kilkenny/Irlandia, ref. Burmistrz M. Charzewski;
g) w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe” w ramach partnerstwa z Miastem i Gminą Sztum, ref Roman Milanowski nacz. wydz. IZP;
h) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, ref. Jolanta Leszczyńska nacz. wydz. OKS;
i) w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Malborku, ref. J. Leszczyńska nacz. wydz.OKS;
j) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017), ref. Barbara Kozicka nacz. wydz. GKO;
k) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017), ref. B. Kozicka nacz. wydz. GKO;
l) w sprawie zmian w Statucie Miasta Malborka, ref. Ewa Dąbrowska Sekretarz Miasta;
m) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
n) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
o) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
p) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
q) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Malborka na rok 2017, ref. Przewodniczący Rady.

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Informacja na temat protokółów z XXVI, XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta.
8. Komunikaty i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Posiedzenia komisji:
1. Komisja OKS - 17.02.2017 r. godz.11.00
2. Komisja ds. Społecznych - 17.02.2017 r. godz.13.00
3. Komisja Finansów i Roz. Miasta - 20.02.2017 r. godz.14.00
4. Komisja GKM - 21.02.2017 r. godz.13.00

Kolegium Przewodniczących 22.02.2017 r. (środa) godz. 15.00