Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Starasz się o wsparcie z Tarczy 5.0? Nie popełniaj tych błędów!

2020-11-02 13:07:40 (ost. akt: 2020-11-02 13:07:39)

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w ubiegłym roku nie mogą liczyć na dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z opłacania składek w ramach tarczy antykryzysowej 5.0. Nie spełniają bowiem jednego z istotnych warunków wskazanych w ustawie.

Od połowy października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. We wnioskach jednak pojawiają się błędy, na które trzeba uważać.

Jednym z warunków otrzymania świadczenia postojowego jest prowadzenie na dzień złożenia wniosku jako przeważającej działalności gospodarczej oznaczonej kodem PKD 79.11A lub 79.90A. Chodzi o pilotów wycieczek, przewodników turystycznych oraz agentów turystycznych. Mogą oni liczyć na świadczenie postojowe do trzech razy, jeżeli wcześniej nie skorzystali z tej formy pomocy. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy już trzykrotnie pobrali świadczenie w wysokości 1300zł lub 2080 zł na podstawie poprzednich wersji tarczy antykryzysowej, wyczerpali limit. Nie powinni wnioskować o kolejne „postojowe”. Mogą jednak, jeśli spełniają ustawowe warunki, ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe.

Przedsiębiorca, który ubiega się o dodatkowe świadczenie postojowe lub zwolnienie z opłacania składek z tarczy 5.0, we wniosku powinien podać kod przeważającej działalności (na dzień złożenia wniosku) oraz spełnić pozostałe warunki wskazane w przepisach. Tak w przypadku dodatkowego świadczenia postojowego, jak i zwolnienia ze składek należy wykazać m.in. co najmniej 75-procentowy spadek przychodów z miesięcy 2020 w porównaniu z analogicznymi miesiącami z 2019 r. Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku nie prowadził działalności, nie spełni więc warunku spadku przychodów.

Do ZUS docierają sygnały, że niektórzy przedsiębiorcy tuż przed złożeniem wniosku o pomoc z tarczy zmieniają kod PKD na taki, który obejmuje tarcza. Z wyjaśnień Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że przy weryfikacji uprawnień do pomocy należy brać pod uwagę czy obecnie prowadzona jako przeważająca działalność wskazana we wniosku była również prowadzona w roku ubiegłym. Część firm, które zmieniły ostatnio kod PKD, nie spełni więc warunków do otrzymania pomocy z tarczy. Nie będą w stanie udowodnić spadku przychodów we wskazanym miesiącu z 2020 r. w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Pomoc przyznawana w ramach tarczy antykryzysowej opiera się na zaufaniu do obywatela. Składając wniosek, wypełniamy oświadczenie, dzięki temu przedsiębiorcy otrzymują wsparcie o wiele szybciej, bez zbędnych formalności. To nie oznacza jednak, że ZUS nie będzie weryfikować podanych informacji we wnioskach. Należy pamiętać, że osoby starające się o pomoc, zobowiązane są do złożenia oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.