Poniedziałek, 20 marca 2023. Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego

Zaproszenie do konsultacji społecznych aktualizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Malborka na lata 2021-2024

2020-11-02 12:38:46 (ost. akt: 2020-11-02 12:51:17)

Burmistrz Miasta Malborka wraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych zorganizowanych w ramach opracowywania aktualizacji Program Opieki nad Zabytkami Miasta Malborka na lata 2021-2024. Jest to dokument, który po uchwaleniu przez Radę Miasta Malborka umożliwi kontynuację działań w kierunku ochrony zabytków w mieście. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Miasta Malborka i inne podmioty ze sfery pożytku publicznego, mieszkańcy, przedsiębiorcy, osoby prawne i fizyczne.

Na tym etapie chcemy pozyskać Państwa opinie i uwagi do przedkładanego dokumentu.

Konsultacje trwają w terminie:
od 30 października 2020
do 13 listopada 2020.


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie zdalnej. Opinie lub uwagi można zgłaszać wyłącznie na określonym formularzu w formie:

- elektronicznej na adres: i.rybczynska@um.malbork.pl
- papierowej na adres: Urząd Miasta Malborka, Miejski Konserwator Zabytków, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork.


Formularz zgłoszenia opinii lub uwagi załączony jest do niniejszego ogłoszenia.

Projekt Programu wraz załącznikami oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Malborka dostępne są w
Biuletynie Informacji Publicznej