Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Wkrótce wejdzie w życie Uchwała antysmogowa

2020-10-22 14:24:49 (ost. akt: 2020-10-22 14:57:21)
grafika z napisem uchwała antysmogowa

grafika z napisem uchwała antysmogowa

Z dniem 30 października 2020 r. wejdzie w życie Uchwała nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa dla miast).

Treść uchwały, jej uzasadnienie oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Menu: Sprawy do załatwienia - Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne - uchwały antysmogowe.

W listopadzie br. na stronie internetowej BIP UMWP zamieszczone zostaną materiały informacyjne.

Dodatkowo Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął równolegle Uchwałę Nr 308/XXIV/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu, z którą można zapoznać się również na stronieBIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Menu: Sprawy do załatwienia - Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne.