środa, 28 lutego 2024. Imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany

Konsultacje społeczne z NGO

2020-10-19 13:05:39 (ost. akt: 2020-10-19 13:06:47)
logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

Burmistrz Miasta Malborka ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii lub uwag dotyczących projektu „Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2021”.

Konsultacje odbędą się w dniach od 27 do 28 października br. w formie przyjmowania opinii i uwag w wersji papierowej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

O terminie decyduje data wpływu opinii lub uwagi na adres urzędu lub pocztę elektroniczną.

Szczegółowe informacje wraz z plikami do pobrania znajdują się na stronie:
http://bip.malbork.pl/a,24694,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-19102020-r.html