Czwartek, 26 stycznia 2023. Imieniny Lutosława, Normy, Pauliny

Malbork przystąpił do programu związanego z transportem zbiorowym

2017-02-15 10:22:21 (ost. akt: 2017-02-15 10:36:08)

Miasto Malbork zostało partnerem programu w zakresie jednolitego dla województwa pomorskiego systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej

13 lutego 2017 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Malborka Markiem Charzewskim a Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem doszło do podpisania deklaracji o przystąpieniu do programu „Wdrożenia na obszarze woj. pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników – systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej”.

Publiczny transport zbiorowy stanowi jeden z podstawowych filarów wspierających zrównoważony rozwój regionu, w sposób znaczący wpływając na poziom społeczno – gospodarczej aktywności mieszkańców. Warunkiem pełnego wykorzystania potencjału tego sektora usług jest z jednej strony dostarczenie podróżnym pełnej informacji na temat rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników, z drugiej – właściwa i szybka reakcja organizatorów i przewoźników na zmieniającą się sytuacje popytową.

Naczelnym celem umawiających się stron jest zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w ogólnej liczbie podróży mieszkańców dzięki stworzeniu systemu informacji pasażerskiej i poboru opłat komunikacyjnych integrującego poszczególne podsystemy transportu, zarządzane przez organizatorów wszystkich szczebli (województwo, powiaty i gminy).

Powyższe rozwiązanie zapewni pasażerom możliwość realizowania podróży na podstawie jednolitego, zintegrowanego biletu elektronicznego – w relacjach i przy wykorzystaniu środków transportu dowolnych przewoźników, którzy przystąpią do systemu.

Realizując Program „System” Strony listu wezmą pod uwagę dotychczasowe działania podejmowane przez Metropolitarny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej oraz samorządy stowarzyszone w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk–Gdynia–Sopot, a także organizatorów transportu publicznego na obszarze województwa pomorskiego.