Wtorek, 21 maja 2024. Imieniny Jana, Moniki, Wiktora

Ruszyła Tarcza turystyczna

2020-10-16 07:38:14 (ost. akt: 2020-10-16 07:38:30)

Przedsiębiorcy branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą już ubiegać się o wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. Tarczy 5.0, zwanej tez Tarczą turystyczną lub branżową. Wnioski można składać wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Przedsiębiorcy o przeważającej działalności w sektorze turystycznym, hotelarskim, organizacji i obsługi targów, konferencji lub wystaw mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Warunkiem jest bycie płatnikiem składek przed 30 czerwca 2020 r.
Trzeba też wykazać 75 proc. spadek przychodów w porównaniu do tego samego miesiąca kalendarzowego w 2019 r. Dokumenty rozliczeniowe za miesiące objęte wnioskiem należy złożyć najpóźniej do 31 października 2020 r. Jeżeli przedsiębiorca opłacił już składki, ale spełnia warunki aby go z nich zwolnić to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu, może wystąpić o ich zwrot. Aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek trzeba złożyć wniosek o symbolu RDZ-B. Można to zrobić do końca listopada 2020 r.

Osoby, które prowadzą działalność jako agenci turystyczni, przewodnicy turystyczni lub piloci wycieczek uzyskały prawo do świadczenia postojowego. W przypadku tych pierwszych warunkiem jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. Ponadto muszą odnotować przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19. Działalność przewodników turystycznych i pilotów wycieczek musi mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez nie dłużej niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy i piloci, którzy zawiesili działalność gospodarczą po 31 sierpnia 2019 roku. Dla wszystkich grup świadczenie wynosi 2080 zł. Można je otrzymać nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie. Wniosek o nazwie RSP-DB można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Aby uzyskać postojowe po raz kolejny trzeba złożyć oświadczenie we wniosku RSP-DK, że sytuacja materialna wykazana wcześniej nie poprawiła się.

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje prowadzącym działalność m.in. w zakresie transportu turystycznego, wystawiania i występowania w przedstawieniach teatralnych czy prowadzeniu dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż czy jarmarków. Wnioskować o to świadczenie mogą być osoby, które uzyskały przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu w 2019 r. i wcześniej otrzymały świadczenie postojowe co najmniej raz. Świadczenie przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone i można je otrzymać nie więcej niż trzykrotnie. Wniosek o nazwie RSP-DD można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Aby uzyskać kontynuację świadczenia należy to zaznaczyć we wniosku (RSP-DD) i złożyć w nim oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana wcześniej nie uległa poprawie.