Czwartek, 13 czerwca 2024. Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do współpracy

2020-10-13 11:59:21 (ost. akt: 2020-10-13 12:03:33)

Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Nadrzędnym celem nie jest w niej maksymalizacja zysku, ale działania na rzecz ludzi, którzy nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie na rynku pracy.

Najważniejszym elementem ekonomii społecznej są tzw. przedsiębiorstwa społeczne. Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych, przedsiębiorstwo społeczne oznacza przedsiębiorstwo, którego głównym celem jest raczej wywarcie wpływu społecznego niż wygenerowanie zysków dla właścicieli i zainteresowanych stron. Działa ono na rynku, produkując towary i świadcząc usługi w innowacyjny sposób zgodny z duchem przedsiębiorczości, a także wykorzystuje nadwyżki głównie do osiągania celów społecznych. Jest zarządzane w odpowiedzialny i przejrzysty sposób, w szczególności poprzez angażowanie pracowników, klientów i zainteresowanych stron, których dotyczy działalność gospodarcza przedsiębiorstwa.

Praca NOWES-u opiera się koncepcji CSR tj. społecznej odpowiedzialności biznesu, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański Województwa Pomorskiego, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

Zachęcamy do udziału w projekcie, dzięki któremu kompleksowo wspieramy zarówno grupy inicjatywne jak i organizacje działające już w obszarze ekonomii społecznej.
Co można uzyskać ? Proponujemy świeży wachlarz profesjonalnych usług z zakresu:
- dofinansowanie na prowadzenie podmiotu ekonomii społecznej,
- doradztwo marketingowe,
- coaching,
- doradztwo formalno-prawne,
- wyjazdy studyjne,
- usługa psychologa,
- szkolenia w zakresie ekonomii społecznej,
- Szkoła Menedżera Ekonomii Społecznej dla liderów przedsiębiorstw społecznych
- doradztwo animatora lokalnego, doradcy biznesowego, doradcy kluczowego
- wsparcie biznesowe : mentoring, szkolenia branżowe, usługa marketingowa,
- wsparcie dotacyjne, wsparcie pomostowe, usługa księgowa przez rok.

Przykłady podmiotów ekonomii społecznej:
• podmioty reintegracyjne: Klub integracji społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
• spółdzielnie socjalne
• organizacje pozarządowe, które prowadzą odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą

Zapraszamy do współpracy grupy inicjatywne, osoby tworzące grupę chcące pracować w obszarze ekonomii społecznej.

Jeżeli zainteresował Cię ten artykuł i chciałbyś działać razem z grupą przyjaciół w obszarze ekonomii społecznej z pomocą naszych fachowców lub prowadzisz podmiot ekonomii społecznej i potrzebujesz wsparcia zapraszamy do kontaktu:

Małgorzata Święcka
Animatorka na teren powiatu malborskiego i starogardzkiego (tymczasowo)
tel. 512 500 516
m.swiecka@nowes.pl

Wojciech Zdunek
Animator na teren powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego
tel. 601 163 176
w.zdunek@nowes.p

Zapraszamy na stronę www.nowes.pl - zobaczcie kto już skorzystał z wsparcia.

Spółdzielnia Socjalna Sercem do ludzi-branża: usługi socjalne, usługi sprzątania
Stowarzyszenie „Przyjaciół Grodziska OWIDZ” Na Podgrodziu branża: gastronomia
Kosz Sp. z o.o. branża: zbieranie odpadów
Wzgórza Verde Sp. z o.o. branża: pogrzeby i działalność pokrewna
Nadwiślańska Fundacja Rozwoju – Klub dziecięcy PROMYCZEK branża: opieka nad dziećmi do lat 3

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A, Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia i Rozwoju Perspektywa, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Celem Projektu jest zwiększone zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej.
Dofinansowanie projektu z UE 10.999.866,65 zł