Wtorek, 25 czerwca 2024. Imieniny Łucji, Witolda, Wilhelma

Inauguracja Roku Kulturalnego 2020/2021 w cieniu koronawirusa

2020-10-08 14:16:31 (ost. akt: 2020-10-08 14:28:07)
Na zdjęciu widać nagrodzonych oraz Burmistrza Malborka, Przewodniczącego Rady Miasta Malborka oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu

Na zdjęciu widać nagrodzonych oraz Burmistrza Malborka, Przewodniczącego Rady Miasta Malborka oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu

Nowy rok kulturalny rozpoczynaliśmy co roku w październiku pięknym koncertem i wręczaniem nagród kulturalnych. To wydarzenie, na które malborscy artyści i mieszkańcy czekają przez cały rok. Tym razem przez epidemię koronawirusa nie można organizować dużych spotkań z udziałem publiczności, ale można docenić osoby zasłużone dla kultury w naszym mieście. Na dzisiejszym (08.10) spotkaniu burmistrz Marek Charzewski i przewodniczący RMM Paweł Dziwosz wręczyli nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Panom Jackowi Albrechtowi i Mariuszowi Długoszowi.

Poniżej udostępniamy list burmistrza na Inaugurację Roku Kulturalnego 2020/2021:

Szanowni Państwo

W październiku każdego roku spotykaliśmy się z twórcami, artystami, organizatorami i promotorami działalności kulturalnej, popularyzatorami kultury, pracownikami instytucji kultury oraz osobami uczestniczącymi w życiu kulturalnym Miasta Malborka na uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego. Spotkanie to każdorazowo było okazją do uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym oraz wymiany poglądów i myśli o kulturze.

Bieżący rok to czas szczególny w działalności kulturalnej, bardzo doświadczonej skutkami panującej pandemii COVID-19. Życie w pandemii przyniosło ogromne zmiany we wszystkich sferach życia, bardzo mocno przy tym dotykając sferę kulturalną, z powodu znacznego ograniczenia jej działalność. Pandemia COVID-19 z dnia na dzień zamroziła życie kulturalne, przesuwając je do stref prywatnych i „świata wirtualnego” pozwalającego na zdalny wymiar obecności.

W minionym sezonie kulturalnym musieliśmy zrezygnować z wielu sztandarowych imprez organizowanych dotychczas w Naszym mieście. Także wiele wydarzeń kulturalnych w całym kraju zostało odwołanych bądź przełożonych.

Niemniej jednak cieszę się, że wielu z Nas sytuacja ta bardzo motywowała do podjęcia działań zapewniających ciągłość działalności artystycznej i przetrwania tych trudnych czasów. Cieszę się, że dzięki pełnej pasji pracy artystycznej, podejmowane były i są różne działania w obszarze promowania twórców i ich dokonań, edukacji kolejnych pokoleń, inicjatyw kulturalnych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Inauguracja Roku Kulturalnego to okazja, aby nagrodzić osoby, które nierozerwalnie związane są z kulturą w Naszym mieście, rozpowszechniają ją, promują i są z nią całym sercem. Artyści odgrywają bezcenną rolę w krzewieniu, upowszechniania oraz popularyzacji kultury i sztuki, a przy tym wpływają na kształt i jakość Naszej kultury.

Swoje uznanie kieruję przy tym do osób, które w 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zostały nagrodzone za osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym za twórczość artystyczną, popularyzację i upowszechnianie kultury oraz organizowanie działalności kulturalnej w Mieście Malborku.

Nagrody w 2020 r. za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymali Pan Jacek Albrecht i Pan Mariusz Długosz.

Pan Jacek Albrecht to artysta, który uzyskał tytuł magistra sztuki na kierunku Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest również absolwentem Politechniki Koszalińskiej i Politechniki Warszawskiej oraz członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Oddział Gdański. Ponadto jest konserwatorem zabytków architektury, miłośnikiem zabytków Pomorza, autorem książek i licznych artykułów o zabytkach miasta Malborka. Wraz z żoną Anną prowadzi autorską pracownię plastyczną oraz autorskie galerie: „Nad papierem” i „Pod brzozami”. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek i niektóre rodzaje grafiki. Artysta miał około dwudziestu wystaw indywidualnych oraz brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i przeglądach regionalnych sztuki. W ostatnich latach systematycznie wystawia swoje aktualne prace wraz ze swoją żoną, plastyczką Anną Albrecht na wystawach indywidualnych w galerii Nova w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Jego inicjatywą były też „Wtorki plastyczne” w Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw w zabytkowych wnętrzach dawnej fabryki cygar w Malborku, w ramach których prowadził nieodpłatne warsztaty plastyczne i udzielał bezpłatnych konsultacji i korekt prac tworzonych w domu. Zainicjował tam również i współtworzył działalność nowej galerii sztuki w mieście „Alternatywa” i „Galerii jednego obrazu”. W 2020 roku Jacek Albrecht wydał książkę „Santyr. Szkice do monografii”. Jest to efekt badań artysty, w których próbuje udowodnić, że zaginiony krzyżacki Zantyr to dzisiejsza Szkoła Łacińska, która powstała na średniowiecznych murach. To już trzecia pozycja poświęcona w całości zabytkowemu obiektowi.

Pan Mariusz Długosz od 28 lat jest pracownikiem Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji. Swoją przygodę z kulturą rozpoczął od pracy w Miejskim Domu Kultury w Malborku w 1992r.. Jest animatorem kultury zaangażowanym w wiele projektów, które niejednokrotnie wykraczają poza zakres obowiązków wynikających z pracy w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Jego cechy osobowościowe są gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Dzięki wykazywanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym, umiejętnościom pracy w zespole oraz umiejętnościom sprawnego działania w sytuacjach stresowych praca z Panem Mariuszem to sama przyjemność. Jest głęboko zaangażowany w działalność w dziedzinie kultury. Przez wiele lat z ogromną pasją i zaangażowaniem prowadził zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży. Od początku swojej pracy był bardzo zaangażowany w animowanie życia kulturalnego w Malborku. Nie sposób zliczyć, ile wydarzeń i imprez w tym czasie przygotował pod kątem obsługi graficznej: a w tym banerów, ulotek, zaproszeń, plakatów i wielu, wielu różnych publikacji przygotowywanych przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji oraz Urząd Miasta Malborka. Corocznie jest zaangażowany w organizację Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce i przygotowuje oprawę graficzną wszystkich wydarzeń związanych z tym festiwalem. Pan Mariusz Długosz latami wspiera twórczość plastyczną w różnych środowiskach twórczych. Od wielu lat organizuje także w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji wystawy w galerii „Nova”, a wcześniej w galerii „Na lewo”.

Inaugurację Roku Kulturalnego 2020/2021 rozpoczynamy inaczej niż dotychczas, ale z ufnością, że działalność kulturalna w nowej, wywołanej przez COVID-19, rzeczywistości, nadal będzie dostarczała Nam nieprzemijających emocji i wrażeń oraz zapewni Nam możliwość uczestniczenia w działaniach kulturalnych.

Burmistrz Miasta Malborka
Marek Charzewski