Piątek, 19 lipca 2024. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

"Moc jest z nami" - zakończenie projektu socjalnego dla kobiet

2017-02-13 12:43:22 (ost. akt: 2017-02-13 12:51:42)

9 lutego 2017r. o godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Moc jest z nami” prowadzonego przez pracownika socjalnego Panią Elżbietę Sowę w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny o specjalności „Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy”.

W uroczystym zakończeniu, oprócz uczestników, udział wzięli m.in. Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski, Komendant Powiatowej Policji w Malborku Michał Zapolski dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku Jacek Wojtuszkiewicz oraz prowadząca projekt – Elżbieta Sowa.

Zamierzeniem tego projektu socjalnego było ,,modelowanie postaw kobiet doświadczających przemocy poprzez wzmacnianie ich samooceny, świadomości i kompetencji interpersonalnych''. Celem głównym projektu była zmiana funkcjonowania osobistego i społecznego pięciu kobiet doznających przemocy z terenu miasta Malbork.
Cele szczegółowe w/wym. projektu to:

1. Wzmocnienie poczucia własnej wartości kobiet doświadczających przemocy poprzez opracowanie mapy zasobów uczestniczek projektu.

2. Rozwój umiejętności interpersonalnych i asertywnego zachowania pięciu kobiet doznających przemocy poprzez zajęcia warsztatowe grupowe z couchem pt. ,, zaryzykować i zakwitnąć”.

3. Motywowanie do działań ukierunkowanych na zmianę sytuacji oraz pomoc w szukaniu rozwiązań problemu przemocy i określania indywidualnych celów poprzez indywidualne sesje z psychologiem.

4. Podniesienie wiedzy i umiejętności kobiet doświadczających przemocy w zakresie przysługującej im ochrony prawnej poprzez przeprowadzenie mini prelekcji z policją.

5. Nabycie umiejętności samoobrony w sytuacji przemocy wobec kobiet poprzez zajęcia wzmacniające poczucie pewności siebie, ukierunkowane na podniesienie umiejętności samoobrony w sytuacji przemocy.

Wszystkie działania, które były wpisane w projekt zostały osiągnięte. Z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej z uczestniczkami projektu wynika, że udział w projekcie spełnił ich oczekiwania w 100%, nastąpił wzrost wiedzy na temat instytucji, które pomagają osobom doświadczającym przemocy na terenie miasta Malbork. Poprzez przeprowadzone działania wzrosła świadomość na temat przemocy wobec kobiet, które nabyły wiedzę na temat konsekwencji prawnych wynikających ze stosowania przemocy. Ocena ogólna działań w projekcie jest bardzo wysoka i w przyszłości uczestniczki projektu chętnie wzięły udział w podobnym projekcie.

Z danych statystycznych z ostatnich trzech lat wynika, że liczba założonych ,,Niebieskich Kart –A’’, które wpływają do Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Malborku wzrasta dlatego też warto prowadzić podobne działania.

Partnerami projektu socjalnego realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, Komenda Powiatowa Policji w Malborku oraz Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku.

informacja: MOPS w Malborku