Sobota, 23 września 2023. Imieniny Bogusława, Liwiusza, Tekli

Do końca września zagłosujemy na projekty Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

2020-09-01 08:49:24 (ost. akt: 2020-09-24 11:20:50)

1 września br. rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców Malborka w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - może oddać tylko jedną, papierową kartę do głosowania (do pobrania) albo głosować poprzez wypełnienie karty do głosowania drogą elektroniczną.

Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce obok „Tytułu projektu”. Głos będzie ważny, gdy głosujący wybierze maksymalnie 3 spośród Projektów "Dużych" oraz 3 spośród Projektów "Małych" przedstawionych na karcie do głosowania, które jego zdaniem są najważniejsze.

W celu uniemożliwienia kilkukrotnego oddania głosu, osoba głosująca podaje swój numer PESEL.

Osoba, która nie posiada numeru PESEL może oddać swój głos jedynie w formie papierowej, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Malborka, podając na karcie do głosowania imię, nazwisko i numer dokumentu tożsamości.

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Oddanie kart do głosowania w formie papierowej w liczbie większej niż 1 spowoduje przyjęcie do ustalenia wyników głosowania tylko tej karty do głosowania, która wpłynie do Urzędu Miasta Malborka jako pierwsza. Pozostałe karty oddane przez tę samą osobę uzna się za nieważne.

Oddanie równocześnie głosu na karcie papierowej i karcie przesłanej drogą elektroniczną spowoduje uznanie za ważne tej karty, która wpłynie jako pierwsza.
Głosowanie w drodze elektronicznej więcej niż jeden raz będzie uniemożliwione przez system informatyczny.

W przypadku braku możliwości ustalenia kolejności wpływu wielu kart jednej osoby wszystkie karty tej osoby stają się nieważne.

Karty do głosowania będzie można:

- składać osobiście w Urzędzie Miasta Malborka w Biurze Obsługi Interesanta lub w Centrum Informacji Turystycznej na ul. Kościuszki 54,

- przesłać pocztą na adres Urzędu (pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork), przy czym za ważne uznaje się karty, które wpłyną do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, nie decyduje data stempla pocztowego,

- elektronicznie - poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamieszczonego na dedykowanej platformie internetowej TUTAJ.

Informujemy również, że 2 września o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie informacyjne z mieszkańcami na temat zgłoszonych projektów i zasad głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. Ze względu na epidemię koronawirusa odbędzie się ono wyłącznie w formule on-line. Link do spotkania zostanie podany na stronach: www.budzetobywatelski.malbork.pl, www.82-200.pl oraz przez aplikację „Blisko”.