Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. "Piłka nożna dziewcząt dla najmłodszych"

2020-08-26 07:57:29 (ost. akt: 2020-08-26 07:58:00)

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 25.08.2020 r. o możliwości zgłaszania uwag do oferty Kobiecego Klubu Piłki Nożnej OLIMPICO w Malborku na realizację zadania publicznego pt. "Piłka nożna dziewcząt dla najmłodszych" złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)

Uwagi do złożonej oferty można zgłaszać w terminie do dnia 01 września 2020 r. do godz. 15.30 osobiście w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Malborka (parter) lub skanem na adres poczty elektronicznej: h.kloskowska@um.malbork.pl z zastrzeżeniem złożenia oryginału z dopiskiem: "Uwagi do oferty pt: "Piłka nożna dziewcząt dla najmłodszych"".

O terminie złożenia uwag do oferty decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku przesłania uwag skanem na ww. e-mail decyduje data i godzina wpływu na skrzynkę elektroniczną.

Oferta i załączniki dostępne do wglądu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka, Plac Słowiański 5,pok.1c (parter). Osobą do kontaktu w ww. sprawie jest Halina Kloskowska tel. 55 629 04 27, e-mail: h.kloskowska@um.malbork.pl .

Oferta wraz z ogłoszeniem do pobrania: http://www.bip.malbork.pl/m,264,ogloszenia.html