Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Zaproszenie do konsultacji społecznych dokumentu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Malborka do roku 2035

2020-08-10 09:50:28 (ost. akt: 2020-08-10 11:12:16)

Przedstawiamy Państwu do konsultacji Strategię Rozwoju Elektromobilności dla miasta Malborka do roku 2035. Jest to dokument, który po uchwaleniu przez Radę Miasta Malborka umożliwi zaplanowanie działań w kierunku:

• zwiększenia liczby pojazdów nisko i zero- emisyjnych w Malborku;
• budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych;
• wsparcia realizacji projektów umożliwiających wykorzystanie alternatywnych w stosunku do prywatnego samochodu osobowego sposobów poruszania się po mieście (wypożyczalnie rowerów, samochodów, współdzielenie przejazdów);
• rozwoju systemów ułatwiających komunikację na terenie miasta (np. informacji pasażerskiej);
• pogłębiania integracji taryfowo-biletowej w ramach Obszaru Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Strategia będzie kompleksowym dokumentem zawierającym ocenę możliwości, plan działań i analizę możliwych do realizacji inwestycji jakie należy podjąć aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w Malborku.

Główne założenie dokumentu opisującego rozwój elektromobilności to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wdrażanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym i prywatnym.

Końcowym efektem realizacji strategii powinna być poprawa jakości życia mieszkańców, dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań i systemów, a także poprawie jakości powietrza, zmniejszenie hałasu i podniesieniu jakości systemu transportu zbiorowego i indywidualnego.

Stąd też na tym etapie chcemy pozyskać Państwa opinie i uwagi do przedkładanego dokumentu.
Konsultacje trwają w terminie:
od 10 sierpnia 2020
do 31 sierpnia 2020.


Wszelkie uwagi i wnioski prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia.

- Zarządzenie Burmistrza
- Ogłoszenie Burmistrza
- dokument strategii
- formularz zgłoszeniowy