Niedziela, 5 lutego 2023. Imieniny Agaty, Filipa, Justyniana

Kolejny budynek odzyska swój blask w ramach programu rewitalizacji

2020-07-31 12:37:03 (ost. akt: 2020-07-31 13:04:07)

Burmistrz Marek Charzewski 30 lipca 2020 r. podpisał umowę z firmą Rzemiosło Budowlane Arkadiusz Rawiński reprezentowaną przez właściciela Arkadiusza Rawińskiego na wykonanie "Prac remontowych elewacji budynku mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego w Malborku przy ul. Mickiewicza 50" w ramach projektu "Malbork na "+" - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcie Rewitalizacyjne - Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykonana zostanie renowacja elewacji, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych z ociepleniem oraz wymiana stolarki drzwiowej.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w 3 miesiące od momentu podpisania umowy,a koszt prac wyniesie 214.900,27 zł
http://m.82-200.pl/2020/07/orig/p1220399-6340.jpg
http://m.82-200.pl/2020/07/orig/p1220417-6341.jpg