Sobota, 22 stycznia 2022. Imieniny Dominiki, Mateusza, Wincentego

Energooszczędne rozwiązania w Żłobku Miejskim - umowa podpisana

2020-07-31 08:59:59 (ost. akt: 2020-07-31 10:28:37)

30 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta Malborka burmistrz Marek Charzewski podpisał umowę z firmą Rzemiosło Budowlane Arkadiusz Rawiński reprezentowaną przez właściciela Arkadiusza Rawińskiego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Malborku wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w formule zaprojektuj i wybuduj" realizowanego w ramach projektu:

"Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia. Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Umowa opiewa na kwotę 448 331, 18 zł
Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w 4 miesiące od momentu podpisania umowy.


http://m.82-200.pl/2020/07/orig/p1220411-6335.jpg
http://m.82-200.pl/2020/06/orig/006-6216.jpg