środa, 28 lutego 2024. Imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany

System Informacji Przestrzennej - nowa jakość w administracji

2020-07-23 08:20:31 (ost. akt: 2020-07-23 11:44:16)

Od maja 2020 roku każdy Mieszkaniec Miasta Malborka oraz każdy zainteresowany uzyska informację o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach w Studium, bez konieczności wizyty w Urzędzie Miasta. Wystarczy wpisać numer przedmiotowej działki, aby uzyskać kompleksową informację z dokumentów planistycznych.

Sprawdź nowy portal mapowy

Dostawcą rozwiązań dla UM Malbork jest firma GIAP, z którą współpracujemy już od 2018 roku.

W ramach ostatniej realizacji:
● wykonano pełną cyfryzację dokumentów planistycznych,
● wdrożono dziedzinowe oprogramowanie GIS wspierające prowadzenie rejestrów m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium, decyzji WZ i ULICP oraz mienia komunalnego.

Miasto Malbork, uruchamiając nowoczesne narzędzia GIS nie tylko usprawnia obsługę Interesantów w Urzędzie, ale również wychodzi naprzeciw nowoczesnemu społeczeństwu, które oczekuje ułatwień w poruszaniu się w cyfrowym środowisku.
Zachęcamy do korzystania z rozwiązań uruchomionych dla Państwa!