Niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Umowa na pełnienie funkcji Wiodącego Inspektora Nadzoru podpisana

2020-07-21 14:53:35 (ost. akt: 2022-02-17 10:34:16)

21 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta Malborka burmistrz Marek Charzewski podpisał umowę z firmą ATR Sławomir Rytlewski, reprezentowaną przez jej właściciela Sławomira Rytlewskiego, na pełnienie funkcji Wiodącego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy na zadaniu: Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Nogat na odcinku Prestiż.

Umowa opiewa na kwotę 89 900 złotych, z czego kwota w wys. 80 910 zł stanowi dofinansowanie w ramach realizowanego przez Miasto projektu: „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (Faza 2)" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Projekt składa się z 3 elementów. W pierwszej kolejności realizowane będą bulwary, które odmienią oblicze miasta. Kolejnym zadaniem jest opracowanie dokumentacji na remont ratusza staromiejskiego. Projekt zamknie stworzenie punktu widokowego z rozbudowanym placem zabaw między ul. Parkową a bulwarem.

Po podpisaniu dzisiejszej umowy i przekazaniu bulwarów Wykonawcy firma Strabag może rozpocząć realizować inwestycję nad Nogatem. Termin jej wykonania wynosi 2 lata.http://m.82-200.pl/2021/06/orig/polska-rosja-logo-7131.jpg

Niniejsza informacja została stworzona przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014–2020.

This publication was produced with the financial support of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.

Za treść artykułu odpowiada Miasto Malbork i w żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu CBC Polska-Rosja 2014-2020.

Its contents are the sole responsibility of City of Malbork and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.