Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Urząd Marszałkowski WP ogłosił konkurs dla NGO na rzecz osób w wieku emerytalnym

2020-07-17 11:34:10 (ost. akt: 2020-07-17 11:48:34)
logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną".

Celem realizacji zadania jest wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym prowadzące do przeciwdziałania poczucia osamotnienia i bezradności osób starszych, w szczególności mając na uwadze zagrożenie COVID-19.

Na realizację zadania w roku 2020 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 140 000 zł, przy czym wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl do 6 sierpnia 2020 r. do godz. 15.45 oraz w formie papierowej do 7 sierpnia 2020 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informacji udziela pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: Iwona Olczak, tel. 58 32 68 725, i.olczak@pomorskie.eu

Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ