Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Zawarto umowę na dostawę autobusów elektrycznych

2020-07-09 18:03:38 (ost. akt: 2020-07-09 18:13:26)

9 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta Malborka w obecności burmistrza Marka Charzewskiego podpisana została umowa pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji w Malborka sp. z o.o. a Firmą SOLARIS BUS & COACH S.A. na zakup sześciu 12-metrowych autobusów elektrycznych za kwotę 13.948,200,00 zł. brutto. MZK reprezentowała Prezes Małgorzata Zemlik, sprzedającego Dyrektor Sprzedaży Regionu Północnego Adam Milewski.

Malbork jest jednym z pierwszych beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach umowy zawartej z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Oprócz naszego miasta dofinansowanie otrzymało jeszcze 12 beneficjentów. Malbork znalazł się w towarzystwie Krakowa, Gdynia, Szczecina, Poznania, Zielonej Górny, Sosnowca, Gliwic, Gorzowa Wielkopolskiego, Radomia, Opola, Piły, Kędzierzyna Koźle.

System ładowania akumulatorów do autobusów zapewni Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: EKOENERGETYKA – POLSKA SP. Z O.O., Członek Konsorcjum: WESTA BUILDING SP. Z O.O., z którą MZK zawarło umowę na kwotę 1.716.711,60 zł. brutto na zakup 5 ładowarek do autobusów.

Całkowity koszt projektu wynosi 19.670.776,82 zł, z czego 85%, tj. 13.812.746,58 zł. zostanie dofinansowane ze środków unijnych w wyniku zawartej przez MZK umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach projektu „Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”.

Autobusy wraz z systemem ładowania pojawią się na ulicach Miasta Malborka w I półroczu 2021 roku i będą obsługiwały Linię Nr 1 oraz Linię Nr 6. Ładowarki usytuowane zostaną przy pętli autobusowej na Piaskach oraz przy Cmentarzu Komunalnym.http://m.82-200.pl/2020/07/orig/logo-bulwary-6270.jpg