Piątek, 22 września 2023. Imieniny Maury, Milany, Tomasza

Zmiana opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy

2020-07-07 11:00:36 (ost. akt: 2020-07-07 11:26:01)

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zmienia ustawę z dn. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłatach skarbowych, w związku z czym, od dnia 24 lipca 2020 r. zmianie ulega opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Opłata za wydanie decyzji wynosić będzie 598 zł bez względu na rodzaj zabudowy.

Zwolnieni z uiszczenia opłaty będą właściciele oraz użytkownicy wieczyści terenu, którego dotyczyć będzie planowana inwestycja.