Czwartek, 20 czerwca 2024. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Malborski Program Partnerstwa Lokalnego - XVII edycja konkursu

2020-07-01 15:02:00 (ost. akt: 2020-07-01 15:15:33)

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza XVII edycję konkursu na dotacje do lokalnych projektów realizowanych w ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego

O dotacje do lokalnych projektów realizowanych w ramach MPPL mogą ubiegać się grupy mieszkańców, komitety społeczne i organizacje pozarządowe.
Dotacje będą przyznawane na działania typu:
- zakładanie i modernizacja na terenie miasta Malborka skwerów, placów zabaw, zieleni przyulicznej, parków i innych działalności (w części należącej do Gminy Miejskiej Malbork);
- rekultywacja terenów przeznaczonych pod zieleń, remonty, urządzenie i budowa stanowiących własność Gminy Miejskiej Malbork obiektów publicznych lub użyczonych na rzecz Gminy Miejskiej Malbork celem wykorzystania dla potrzeb lokalnej społeczności;
- budowa i remonty drogowej infrastruktury technicznej- ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych – w części należącej do Gminy Miejskiej Malbork;
- budowa i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej.

Pula na sfinansowanie projektów w 2020 roku wynosi 100 000 zł. Maksymalna wysokość dotacji na jeden projekt nie może przekroczyć 30 000 zł. (70% wartości projektu).

Wkład własny musi stanowić min. 30% kosztów całego projektu i może być wniesiony w formie finansowej, rzeczowej i robocizny.
Termin rozliczenia dotacji: 15.12.2020.

Termin składania wniosków upływa z dniem 07 sierpnia 2020 roku. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Malborka.
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesanta, a także na stronie internetowej Urzędu - www.malbork.pl.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:
1. Małgorzata Majchrzak, pok. 236, tel. 55 629-04-18, e-mail: m.majchrzak@um.malbork.pl
2. Monika Sasin, pok. 230, tel. 55 629-04-11, e-mail: m.sasin@um.malbork.pl
3. Anita Kluczyk-Cetnarowska, pok. 231, tel. 55 629-04-86, e-mail: a.kluczyk@um.malbork.pl

Do pobrania: pakiet dla wnioskodawcy