Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Malbork na lata 2021-2025”

2020-06-24 09:40:47 (ost. akt: 2020-06-24 09:43:59)

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 22.06.2020 r. do 20.07.2020 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Malborka mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców.
Ankieta dostępna będzie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 74, 82-200 Malbork
i na stronie internetowej http://www.mops.malbork.pl/
Ankietę można wypełnić również w formie elektronicznej pod adresem: https://forms.gle/PLbSHmYwCUe9GCdV9
Wypełnione formularze można przekazać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mops.malbork.pl

Dziękujemy za udział w badaniu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
82-200 Malbork, ul. Juliusza Słowackiego 74
tel. 55 647-27-81
adres e-mail : sekretariat@mops.malbork.pl