Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Kolejny sprzęt w ramach projektu „Zdalna szkoła” został przekazany dyrektorom szkół podstawowych

2020-06-17 12:04:24 (ost. akt: 2020-06-17 12:14:57)

17 czerwca 2020r. do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, przekazano kolejny sprzęt w ramach projektu „Zdalna szkoła”. Tym razem były to tablety dla uczniów niezbędne do realizacji przez nich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tablety zostaną nieodpłatnie użyczone przez dyrektorów uczniom na czas realizacji nauczania zdalnego.

Zakupu sprzętu dokonano w ramach realizowanego przez Miasto Malbork projektu pt. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Miasto Malbork pozyskało w ramach tego projektu grant w kwocie 100 000 zł.

Celem projektu jest zakup sprzętu niezbędnego do realizacji przez uczniów lub nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

http://m.82-200.pl/2020/06/orig/untitled-1-6136.jpg