Czwartek, 2 lutego 2023. Imieniny Kornela, Marii, Mirosławy

Zmiany w ochronie drzew i krzewów związane z wycinką

2017-02-08 11:54:44 (ost. akt: 2017-02-08 11:57:34)

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zmieniły się też zasady naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się kary z tego tytułu.

Nie oznacza to jednak braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów na terenie prywatnych gruntów!

Przed usunięciem drzewa lub krzewu właściciel posesji powinien upewnić się czy nie jest ono siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów (np. porostów). W przypadku potwierdzenia, należy uzyskać z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków.

Jeżeli na drzewie lub krzewie znajdują się gniazda ptaków, wycinka jest możliwa po uzyskaniu zezwoleń (odstępstw od obowiązujących zakazów), we wskazanym w zezwoleniu terminie. Nie powinno się wycinać takich drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków, to jest od 1 marca do 15 października.

Usunięcie drzewa może być także utrudnione lub niemożliwe jeżeli jest ono objęte dodatkową ochroną, tzn. jest pomnikiem przyrody, jest zadrzewieniem śródpólnym, nadwodnym lub przydrożnym w parku krajobrazowym czy obszarze chronionego krajobrazu albo jest pod ochroną konserwatora zabytków.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo TUTAJ

informacja: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku