Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Nagrody Starosty dla najlepszych absolwentów powiatu malborskiego

2020-06-09 10:03:28 (ost. akt: 2020-06-09 10:12:02)

Rozpoczęły się matury, warto więc przybliżyć sylwetki najlepszych tegorocznych absolwentów wyróżnionych przez Starostę Powiatu Malborskiego. Tytuł Najlepszego Absolwenta Liceum otrzymał uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza Michał Zdziennicki, z tej samej szkoły Nagrodę Specjalną uzyskał Jan Zapolski-Downar. Tytuł Najlepszego Absolwenta Technikum powędrował do Łukasza Borkowskiego, uczniaTechnikum nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.

Nagrody te przyznawane są co roku na wniosek kapituły po przeanalizowaniu wniosków i kandydatur zgłoszonych przez dyrektorów wszystkich szkół średnich w dwóch kategoriach: nagroda dla najlepszego absolwenta oraz nagroda specjalna za wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie.

Michał Zdziennicki
to człowiek wielu talentów, a jego zainteresowania znacznie wykraczają poza tradycyjny program nauczania. Już od pierwszych dni swojej edukacji w liceum starał się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i miasta, prowadząc blok tematyczny w audycji Młodzieżowy Bigos, a także uczestnicząc w imprezach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, np. uroczysta gala wręczenia Henryków. Wraz z koleżankami i kolegami w ramach realizacji jednego z projektów MBOJ Michał Zdziennicki zorganizował w naszej szkole młodzieżowy Talent Show. Był także jednym z wolontariuszy inicjatywy Restart Młodości. Michał wykazywał się nieprzeciętnymi zdolnościami z fizyki, matematyki oraz informatyki. Warto nadmienić, że dwukrotnie, w klasie drugiej i trzeciej, wygłosił wykład Szczególna teoria względności podczas Uczniowskiej Konferencji Naukowej na Politechnice Gdańskiej. Przez trzy lata Michał aktywnie uczestniczył w programie Zdolni z Pomorza. Wraz ze swoją grupą projektową stworzył prototyp oprogramowania mającego sterować rojami dronów, który został zaprezentowany w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Jest też współtwórcą projektu After Graduation, który dotyczył ofert pracy, stażu i wolontariatu w całej Polsce. Za sprawą projektu uczniowie zorganizowali też Młodzieżowe Dni Przedsiębiorczości wraz z warsztatami i wykładami w różnych miastach na terenie całej Polski. Na szczególną uwagę zasługują również zainteresowania muzyczne i talent wokalny Michała. Jako uczeń liceum zrealizował wiele projektów artystycznych, współtworzył zespół 4M, był członkiem zespołu wokalnego Balbiny, zespołu Open Bottle Records. Z dużym zaangażowaniem wcielił się Michał także w rolę Zbyszka z Bogdańca w Rock Operze Krzyżacy jr., odnosząc artystyczny sukces.

Łukasz Borkowski spełnił kryterium niezbędne do nominacji prezentując na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen 4,96 oraz uczestnicząc w konkursach i życiu społecznym szkoły i rejonu przez cały okres nauki. Łukasz to osoba odznaczająca się wysoką kulturą osobistą, sumiennością w wykonywaniu powierzonych zadań, stanowi autorytet dla pozostałych uczniów. Postrzegany przez nauczycieli nie tylko jako wzorowy uczeń, ale także lojalny i elokwentny. Organizował pomoc koleżeńską dla uczniów mających problemy w nauce matematyki przez cztery lata. W roku szkolnym 2018/2019 uczeń otrzymywał stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych. Przez trzy lata (klasa pierwsza, druga i trzecia) otrzymywał stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Malborskiego. Przez wszystkie lata nauki każdą klasę kończył świadectwem z wyróżnieniem. Uczeń przez cztery lata nauki wzorowo pełnił funkcję łącznika z biblioteką, w związku z czym podczas zajęć z wychowawcą zachęcał rówieśników do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i zapoznawania się z nowościami wydawniczymi. Wspierał działania Samorządu Uczniowskiego poprzez włączanie się w akcje charytatywne: zbiórka zabawek dla podopiecznych PCPR, karmy dla zwierząt. Włączał się także w organizację Dni Otwartych Szkoły. Angażował się w życie szkoły i klasy poprzez udział w konkursach: był dwukrotnym laureatem Szkolnego Konkursu o Tytuł Mistrza Matematyki, reprezentował klasę w Konkursie Pieśni Patriotycznej. Brał czynny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, takich jak Dzień Edukacji Narodowej i Jasełka Bożonarodzeniowe. Swoją działalność rozszerzył również na rzecz środowiska lokalnego. Sprostał potrzebom chwili i w okresie kwarantanny stał się współtwórcą aplikacji Bringup umożliwiającej zakupy spożywcze na terenie Malborka i Dzierzgonia przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu.

Jan Zapolski-Downar
jest osobą od lat angażującą się w życie społeczne szkoły, miasta, powiatu, województwa i kraju. Podczas nauki w I LO w Malborku pełnił funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przez dwie kadencje. Równolegle był radnym Młodzieżowej Rady Miasta Malborka. Realizował wiele zadań, angażował się w projekty społeczne, akcje charytatywne, spektakle, był inicjatorem wielu dodatkowych przedsięwzięć, współpracując z Samorządami Uczniowskimi innych szkół. Opracował dwa projekty w ramach MBOJ, które pomyślnie przeszły etap głosowania. Zorganizował w Malborku pierwszą Konferencję Samorządów Uczniowskich oraz reaktywował Młodzieżową Radę Województwa Pomorskiego. Wraz z grupą młodzieży zrealizował z sukcesem dwa projekty społeczne: Restart Młodości – projekt zakładający wspólne spotkania młodzieży z osobami starszymi w celu uniknięcia konfliktu pokoleń oraz After Graduation – aplikację mobilną, która wyszukiwała młodym ludziom miejsca pracy i stażu. Dodatkowo był moderatorem międzyszkolnej debaty Hejt oraz mowa nienawiści. Reprezentując województwo pomorskie Jan Zapolski-Downar brał aktywny udział w wielu konferencjach młodzieżowych, np. Ideathon, był posłem Sejmu Dzieci i Młodzieży w 2018 r., brał udział w pierwszych i drugich obradach Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.

informacje i zdjęcia: I LO w Malborku, ZSP nr 3 w Malborku