środa, 22 maja 2024. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Sprawdź jak głosować korespondencyjnie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2020-06-04 20:44:59 (ost. akt: 2020-06-08 10:01:35)

Państwowa Komisja Wyborcza podała informacje o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.


W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) imię ojca;
3) datę urodzenia;
4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:
1) koperta zwrotna;
2) karta do głosowania;
3) koperta na kartę do głosowania;
4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
5) instrukcja głosowania korespondencyjnego.
Do pakietu wyborczego dołączona będzie także nakładka na kartę do głosowania
sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania.

Więcej informacji o głosowaniu korespondencyjnym:
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej do pobrania

Dokładniejszych informacji można uzyskać również pod numerami telefonu:
55 629 0402
55 629 0403
55 629 0417
55 629 0421