Wtorek, 27 lutego 2024. Imieniny Gagrieli, Liwii, Leonarda

Dodatkowe dofinansowanie na projekt „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe” dla Miasta Malborka

2020-06-04 13:30:13 (ost. akt: 2020-06-04 14:26:50)

W czwartek 4 czerwca 2020 podpisany został aneks zwiększający wysokość dofinansowania na projekt Miasta Malborka pt. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe”. Dodatkowe środki w wysokości 783 591,40 zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aneks podpisali członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski oraz Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski. Podczas uroczystości wręczony został symboliczny czek pamiątkowy z informacją o zwiększeniu dofinansowania unijnego.

Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe:
W wyniku podpisywanego aneksu zmieniała się łączna wysokość zadania inwestycyjnego, która wynosi 15 687 404,32 zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 15 619 479,45 zł (Miasto Malbork 12 954 804,18 zł, Miasto i Gmina Sztum 2 664 675,27 zł). Dofinansowanie zwiększono do kwoty 70% i ogółem jest to kwota 10933635,62 zł.

Projekt uzyskał dodatkowe dofinansowanie w wysokości 783 591,40 zł, z czego 677 425,09 zł trafi do Miasta Malbork, a 106 166,31 zł do Miasta i Gminy Sztum. Łącznie wartość projektu wzrosła o kwotę 1 119 416,29 zł (Malbork 967 750,13, Sztum 151 666,16 zł).

Zadanie realizowane na terenie Miasta Malborka oraz Miasta i Gminy Sztum w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum w ramach ZPT swoim zakresem obejmowało budowę kolektora deszczowego zbiorczego wraz z systemem retencji wód deszczowych dla zlewni zlokalizowanych w granicach miasta Malborka w dzielnicy Wielbark. W ramach projektu zmodernizowany został istniejący układ kanalizacji deszczowej. Osiągnięto to poprzez budowę i przebudowę kolektorów deszczowych o większej przepustowości odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z terenu zlewni zlokalizowanej w centrum miasta Sztum wraz z budową układu retencji o poj. 249 m3. Przebudowa newralgicznego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Miasta i Gminy Sztum zwiększa poziom retencji wody i minimalizuje skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Projekt zrealizowany zostanie do końca lipca 2020 r.

W ramach projektu pojemność obiektów małej retencji wynosi 7 949 m3, długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 1,5 km, długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,46 km, dzięki czemu korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej odniesie 3 177 mieszkańców.