Czwartek, 13 czerwca 2024. Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana

Pierwsze nakrętki z „serca” i od serca już przekazane

2020-05-12 10:58:38 (ost. akt: 2020-05-12 13:59:16)

Dnia 12 maja br. nastąpiło pierwsze przekazanie nakrętek zebranych w „SERCU”, znajdującym się przy siedzibie Urzędu Miasta Malborka w ramach prowadzonej przez Urząd akcji charytatywnej „AKCJA – NAKRĘTKA DLA ...”

Dzisiaj otrzymała je Kornelia, mała mieszkanka naszego miasta, która choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną Foxg1. Mamy świadomość, że ilość 7 worków 120 litrowych to zaledwie kropla w morzu potrzeb, ale cieszy nas fakt, że mogą być dobrze „spożytkowane”, a tym samym przyczyniamy się do ochrony naszego środowiska.

Informujemy, że nakrętki przekazywane będą rotacyjnie, w zależności od ilości złożonych wniosków. Na chwilę obecną zostały złożone 3 wnioski. Nakrętki zbieramy dla: Kornelii, Weroniki i Julii.


Aby otrzymać nakrętki należy wysłać wniosek (swój, bowiem nie ma określonego druku) zaadresowany do Burmistrza Miasta Malborka, na adres: magistrat@um.malbork.pl , który musi zawierać:
- dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon do kontaktu),
- opis sytuacji oraz osoby dla której będą pozyskane nakrętki,
- zobowiązanie do zabrania przygotowanych worków we własnym zakresie.