Niedziela, 21 lipca 2024. Imieniny Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

List Burmistrza Malborka do Premiera

2020-05-11 14:36:00 (ost. akt: 2020-05-11 15:20:48)

Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski w związku z kształtującą się przez pandemię koronawirusa sytuacją finansową miasta, skierował list otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, z apelem o wsparcie i uruchomienie tarczy antykryzysowej dedykowanej samorządom.

Szanowny Panie Premierze
Trwająca w naszym kraju pandemia dotknęła nas wszystkich, całe społeczności i każdego obywatela z osobna. W sposób nieprzewidywalny i drastyczny dotknęła również jednostki samorządu terytorialnego.

Epidemia koronawirusa i kryzys gospodarczy, powodują skutki trudne do przewidzenia. Już teraz wiemy, że drastycznie spadają dochody miasta, np. wpływy z podatku PIT za miesiące marzec i kwiecień 2020 roku w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o niemal 2 mln zł (ponad 34%) - w skali roku spadek ten w naszym przypadku może wynieść nawet 10 mln zł. W tym samym okresie w stosunku do 2019 roku, budżet miasta Malborka stracił około 200 000 zł wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych, co w skali roku może spowodować zmniejszenie dochodów z tego tytułu o ponad 1 mln zł (ok. 30%). Dla miasta Malbork to katastrofa finansowa.

Dochody maleją a wydatki rosną. Władze miasta starają się pomagać przedsiębiorcom poprzez umarzanie bądź odraczanie podatków, zwalniając z czynszu i opłat za wywóz nieczystości z nieczynnego lokalu użytkowego. Kolejne, dodatkowe koszty samorządu związane są z działaniami podejmowanymi w walce z koronawirusem: dezynfekcja miasta, zakup maseczek dla mieszkańców, pomoc dla szpitala, Państwowej Straży Pożarnej i innych instytucji. Duże kłopoty finansowe mają również spółki komunalne – Miejski Zakład Komunikacji, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz instytucje kultury i sportu.

Pomimo tak trudnej sytuacji miasto nie może stanąć w miejscu, miasto musi się rozwijać i realizować niezbędne inwestycje, aby być miastem przyjaznym i atrakcyjnym dla swoich mieszkańców i turystów, którzy, mamy nadzieję, wrócą do nas po epidemii.

Staramy się nie rezygnować z zaplanowanych wcześniej projektów. Będziemy zmagać się ze spowolnieniem gospodarczym wszystkimi możliwymi środkami, jednak samorząd nie będzie w stanie funkcjonować bez wsparcia. Bez pomocy finansowej rządu nie będziemy w stanie przezwyciężyć kryzysu i wrócić do normalności.

W trosce o dobro miasta i jego mieszkańców apeluję do władz państwowych o wsparcie i uruchomienie tarczy antykryzysowej dedykowanej samorządom. Oczekuję spójnych, konkretnych i skutecznych działań ze strony władz państwowych w dobrze pojętym wspólnym interesie nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Malborka
Marek Charzewski


http://m.82-200.pl/2020/05/orig/pimo-do-premiera-1-5856.jpg