środa, 10 sierpnia 2022. Imieniny Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Strategia Elektromobilności dla Miasta Malbork - wypełnij ankietę

2020-04-30 07:52:37 (ost. akt: 2020-05-11 09:22:24)

Trwają prace nad opracowaniem Strategii Elektromobilności dla Miasta Malbork do 2035 roku wykonywanej na zamówienie Urzędu Miasta. Poniżej znajdziecie Państwo ankietę, której wypełnienie pozwoli pozyskać informację o potrzebach Mieszkańców w zakresie elektromobilności oraz pomysłów na nowe kierunki rozwoju.

Szanowni Mieszkańcy Malborka,
niniejszy kwestionariusz ankiety został przygotowany na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Malbork do roku 2035. Jest ona wykonywana na zamówienie Urzędu Miasta Malbork. Dokument ten, po uchwaleniu przez Radę Miasta Malborka umożliwi zaplanowanie działań w kierunku:
• zwiększenia liczby pojazdów nisko i zero- emisyjnych w Malborku;
• budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych;
• wsparcia realizacji projektów umożliwiających wykorzystanie alternatywnych w stosunku do prywatnego samochodu osobowego sposobów poruszania się po mieście (wypożyczalnie rowerów, samochodów, współdzielenie przejazdów);
• rozwoju systemów ułatwiających komunikację na terenie miasta (np. informacji pasażerskiej);
• pogłębiania integracji taryfowo-biletowej w ramach Obszaru Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Strategia będzie kompleksowym dokumentem zawierającym ocenę możliwości, plan działań i analizę możliwych do realizacji inwestycji jakie należy podjąć aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w Malborku. Główne założenie dokumentu opisującego rozwój elektromobilności to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wdrażanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym i prywatnym.

Końcowym efektem realizacji strategii powinna być poprawa jakości życia mieszkańców, dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań i systemów, a także poprawie jakości powietrza, zmniejszenie hałasu i podniesieniu jakości systemu transportu zbiorowego i indywidualnego.

Stąd też na wstępnym etapie opracowywania Strategii chcemy pozyskać opinie Mieszkańców Malborka na temat szeroko rozumianej elektromobilności i jej związku z jakością życia w Mieście. Celem badania jest pozyskanie informacji o potrzebach Mieszkańców w zakresie elektromobilności oraz pomysłów na nowe kierunki rozwoju.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariusza. Wyniki są anonimowe i będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej, która uniemożliwia prezentowanie pojedynczych opinii.

LINK DO KWESTIONARIUSZA ANKIETY

Słowniczek pojęć:
Rower miejski - publiczny system wypożyczania rowerów – system samoobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych w miastach.
Car sharing - system wspólnego użytkowania samochodów osobowych. Samochody udostępniane są za opłatą użytkownikom przez operatorów floty. Najczęściej na wysokość opłaty wpływa czas wypożyczenia (w minutach) oraz pokonany dystans.
Transport on demand – Autobusy, mikrobusy i minivany, które obsługują potrzeby transportowe po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub internetowej.
Bike sharing – inna nazwa na system rowerów miejskich
Park and ride - parking zlokalizowany w pobliżu peryferyjnych przystanków przeznaczony dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują drogę
Bike and ride - parking dla rowerów, który umożliwia bezpieczne pozostawienie swojego roweru i kontynuację dalszej podróży przy użyciu publicznego transportu zbiorowego.