środa, 22 maja 2024. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Stanowisko burmistrza ws. spisu wyborców

2020-04-28 12:06:10 (ost. akt: 2020-04-28 14:28:26)

28 kwietnia Burmistrz Miasta Malborka odpisał na wniosek w sprawie udostępnienia spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. Poniżej jego stanowisko:

Odpowiadając na Państwa pismo PRZ.85.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmuszony jestem odmówić wydania spisu wyborców, o którym mowa w Państwa wniosku. Urzędnik ma działać zgodnie z zasadą praworządności, ma przede wszystkim zwracać uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów pojedynczych osób posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Przepisy, na które Państwo się powołują (art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) nie wypełniają wymogów podstawy prawnej w tym zakresie, ponieważ nie mogą być interpretowane w oderwaniu od innych aktów prawnych. Samorząd terytorialny z mocy prawa opiera się na zasadzie legalizmu, działa w granicach obowiązującego prawa i wykonuje zadania wynikające z ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

Na dzień dzisiejszy nie znajdujemy w obrocie prawnym ustawy, która stanowiłaby podstawę spełnienia Państwa oczekiwań zawartych w złożonym wniosku.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Malborka
Marek Charzewski