Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Szkoły i przedszkola zamknięte do 24 maja! Nowe terminy egzaminów

2020-04-24 14:26:01 (ost. akt: 2020-04-27 11:33:31)

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Podczas konferencji prasowej Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawione zostały również nowe terminy egzaminów.

Aktualizacja z 27.04.2020r.

1. Przedszkola i szkoły
Zgodnie z informacjami Ministra Edukacji Narodowej do 24 maja 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

Minister Edukacji Narodowej podpisał w dniu 24 kwietnia 2020r. nowelizację stosownego rozporządzenia, w którym ograniczył funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty do 24 maja 2020r..

2. Żłobki i kluby dziecięce
W dniu 23 kwietnia 2020r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W ww. rozporządzeniu wprowadził nową datę czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów tj. do dnia 3 maja 2020r.

Natomiast zgodnie z informacją przekazaną w dniu 25 kwietnia 2020r. przez premiera Mateusza Morawieckiego w bieżącym tygodniu zostanie przekazana dodatkowa informacja o ewentualnym wcześniejszym przywróceniu funkcji opiekuńczej ww. placówek dla młodszych dzieci.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.
http://m.82-200.pl/2020/04/orig/ksztalcenie-5771.jpg
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść rozporządzenia i uzasadnienie

Nowe terminy egzaminów:
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.
Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.
Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów:
http://m.82-200.pl/2020/04/orig/egzaminy1-5769.jpg
– Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia na egzaminach – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Terminy egzaminów
Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

O przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zaapelowała również Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W piśmie do Ministra Edukacji Narodowej z 20 kwietnia 2020 r. prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady napisał: „egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych”.
http://m.82-200.pl/2020/04/orig/egzaminyall-5772.png
Wcześniejsze komunikaty dotyczące edukacji