Sobota, 15 czerwca 2024. Imieniny Jolanty, Lotara, Wita

Nadal obowiązuje ograniczony dostęp do urzędu miasta, ale wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco!

2020-04-22 10:14:27 (ost. akt: 2020-04-22 12:10:28)

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jest nadal bardzo poważna. Obowiązuje nas szereg obostrzeń, ciągle musimy izolować się w jak największym zakresie. Przypominamy, że ograniczeniu podlega również dostęp do Urzędu Miasta Malborka, nie znaczy to jednak, że nie ma możliwości załatwienia poszczególnych spraw.

Większość spraw nie wymaga bezpośredniej wizyty w magistracie i może być zrealizowana:

- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP),
- drogą telefoniczną,
- drogą mailową,
- drogą listową,
- poprzez osobiste dostarczenie korespondencji do punktu odbioru znajdującego się przy aktualnym wejściu do urzędu miasta (wejście od podwórza pomiędzy budynkiem UM a budynkiem prokuratury).

W wyjątkowych sytuacjach, w których niezbędny jest osobisty kontakt z pracownikami urzędu, termin wizyty należy wcześniej uzgodnić telefonicznie (centrala 55 629 04 00, bezpośredni kontakt do poszczególnych biur TUTAJ).

Jednocześnie burmistrz apeluje do wszystkich mieszkańców, aby w dalszym ciągu wykazywali się społeczną odpowiedzialnością za zdrowie swoje i innych i ograniczyli wszelkie kontakty, wyjścia oraz spotkania. To trudny czas dla nas wszystkich, jednak społeczna kwarantanna jest jednym z najskuteczniejszych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa i jego konsekwencjom, co potwierdzają niższe niż w innych krajach liczby osób zakażonych w Polsce.